Счетоводни Услуги
 
Категория: <span>Данък добавена стойност (ДДС или BTW)</span>

Приспадане на ДДС върху употреба на фирмен автомобил за лични нужди

Ако фирмата Ви има в актива си лек или лекотоварен автомобил и този автомобил се използва от Вас или от персонала Ви за лични нужди, можете да приспаднете ДДС върху покупката, поддръжката и използването му…

Приспадане на ДДС върху стоки и услуги за лична употреба

Ако имате стоки или услуги, които се използват и за лични нужди (от Вас самите или от Вашия персонал), нямате право на данъчен кредит върху употребата им за лични нужди. В тази статия ще разясним…

Схема за малки предприятия

Ако реализираният от Вас годишен оборот е не повече от 20 000 евро, може би имате право да се регистрирате като малко предприятие? В такъв случай няма да се налага да начислявате ДДС на Вашите…

Какво е ДДС?

Данък добавена стойност (ДДС) Познат в Нидерландия като BTW или omzetbelasting (в България – ДДС, в Англия VAT). Върху стойността на всички стоки и услуги, които предприемачът предлага се начислява данък. Основният процент е 21%.…

Покупка на нов автомобил

Примерно изчисление при покупката на нова кола Тук ще разгледаме един пример. Първо, трябва да се вземат в предвид няколко променливи: Пазарната цена на новия автомобил: € 20.600 Годишните разходи, с изключение на бензина: €…

ДДС за начинаещи

Данъкът добавено стойност (ДДС) е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги. За разлика от данъка при…