Архив по категория: Данък добавена стойност (ДДС или BTW)

Приспадане на ДДС върху употреба на фирмен автомобил за лични нужди

Ако фирмата Ви има в актива си лек или лекотоварен автомобил и този автомобил се използва от Вас или от персонала Ви за лични нужди, можете да приспаднете ДДС върху покупката, поддръжката и използването му само за частта, която се използва за генерирането на облагаем оборот. Това важи и за лизингови автомобили. Тъй като автомобилът …

Прочетете повече

Приспадане на ДДС върху стоки и услуги за лична употреба

Ако имате стоки или услуги, които се използват и за лични нужди (от Вас самите или от Вашия персонал), нямате право на данъчен кредит върху употребата им за лични нужди. В тази статия ще разясним възможните сценарии. Използване от Вас За лична употреба на стоки и услуги от самите Вас се счита и употребата на …

Прочетете повече

Схема за малки предприятия

Ако реализираният от Вас годишен оборот е не повече от 20 000 евро, може би имате право да се регистрирате като малко предприятие? В такъв случай няма да се налага да начислявате ДДС на Вашите клиенти, и съответно няма да плащате дължимо ДДС на данъчната служба. Няма да можете обаче и да приспадате данъчен кредит …

Прочетете повече

Какво е ДДС?

Данък добавена стойност (ДДС) Познат в Нидерландия като BTW или omzetbelasting (в България – ДДС, в Англия VAT). Върху стойността на всички стоки и услуги, които предприемачът предлага се начислява данък. Основният процент е 21%. Има някои изключения, при които данъкът е 0% или 9%. BTW се начислява с издаването на всяка фактура. ДДС е …

Прочетете повече

Покупка на нов автомобил

Примерно изчисление при покупката на нова кола Тук ще разгледаме един пример. Първо, трябва да се вземат в предвид няколко променливи: Пазарната цена на новия автомобил: € 20.600 Годишните разходи, с изключение на бензина: € 2.000 Броя на частния пробег: 10.000км. Броя на служебните километри: 30.000км Приблизителния разход за гориво: € 4.000 Амортизацията (изчислява се …

Прочетете повече

ДДС за начинаещи

Данъкът добавено стойност (ДДС) е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги. За разлика от данъка при продажба, който се дължи при покупка от крайния потребител, ДДС се начислява във всяка фаза на производствения процес. Данъчнозадължените лица …

Прочетете повече