Архив по категория: Данък добавена стойност (ДДС или BTW)

Какво е ДДС?

Данък добавена стойност (ДДС) Познат в Нидерландия като BTW или omzetbelasting (в България – ДДС, в Англия VAT). Върху стойността на всички стоки и услуги, които предприемачът предлага се начислява данък. Основният процент е 21%. Има някои изключения, при които данъкът е 0% или 9%. BTW се начислява с издаването на всяка фактура. ДДС е …

Прочетете повече

Покупка на нов автомобил

Примерно изчисление при покупката на нова кола Тук ще разгледаме един пример. Първо, трябва да се вземат в предвид няколко променливи: Пазарната цена на новия автомобил: € 20.600 Годишните разходи, с изключение на бензина: € 2.000 Броя на частния пробег: 10.000км. Броя на служебните километри: 30.000км Приблизителния разход за гориво: € 4.000 Амортизацията (изчислява се …

Прочетете повече

ДДС за начинаещи

Данъкът добавено стойност (ДДС) е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги. За разлика от данъка при продажба, който се дължи при покупка от крайния потребител, ДДС се начислява във всяка фаза на производствения процес. Данъчнозадължените лица …

Прочетете повече