Архив по категория: ДДС

Видове данъци за самонаетите лица

Всеки в Холандия плаща данъци. При така наречените предприемачи, обаче правилата са различни от тези при хората на трудов договор. При трудово-правни взаимоотношения работодателят е задължен да удържа всички данъци и осигуровки, дължими от служителя, докато предприемачът сам трябва да организира администрирането на дейността си, да изчислява и плаща данъците си. При започване на самостоятелна …

Прочетете повече

Покупка на нов автомобил.

Примерно изчисление при покупката на нова кола Тук ще разгледаме един пример. Първо, трябва да се вземат в предвид няколко променливи: Пазарната цена на новия автомобил: € 20.600 Годишните разходи, с изключение на бензина: € 2.000 Броя на частния пробег: 10.000км. Броя на служебните километри: 30.000км Приблизителния разход за гориво: € 4.000 Амортизацията (изчислява се …

Прочетете повече

ДДС за начинаещи

Данъкът добавено стойност (ДДС) е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Следователно, по дефиниция ДДС трябва да е неутрален за бизнеса. Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги. За разлика от данъка при продажба, който се дължи при покупка от крайния потребител, ДДС …

Прочетете повече