Архив по категория: За предприемачите

Не отговаряте на изискванията за получаване на държавни помощи, какво да правите?

Какво да правите, ако не отговаряте на изискванията за получаване на държавни помощи, но в същото време не разполагате с достатъчно средства, за да продължите работата на фирмата си? Има и други възможности. схемата за оказване на съдействие на самонаети лица (BBZ) Наредбата за оказване на съдействие на самонаети лица (Bbz) има за цел да …

Прочетете повече

Aко сте самонаето лице без персонал и през 2021 г. имате по-ниски доходи, поискайте да ви намалят временния налог

Започна новата бизнес година. Сега е точния момент да направим прогноза за очакваните доходи през годината. Ако поради ситуацията с Корона вируса например очаквате доходите ви през годината да са променливи, може би е добра идея да проверите какъв е определеният от Данъчната служба временен налог и евентуално да поискате да го променят. Този временен …

Прочетете повече

Факторинг – как да ускоря плащанията по фактурите ми?

КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ФАКТУРАТА ВИ ДА БЪДЕ ПЛАТЕНА В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС? ТОВА Е ВЪЗМОЖНО! Фактът, че повечето от клиентите ви искат от вас да им дадете дълъг срок за плащане на фактурите ви (60, дори 90 дни срок за плащане не е изключение), не само че е неприятен, но може да застраши дейността …

Прочетете повече

Отваряне на онлайн магазин

Броят на онлайн магазините в Нидерландия се увеличава с бързи темпове в последните години. Корона кризата допълнително ускори този процес и преориентира много стартиращи и вече съществуващи бизнеси да се насочат към този начин на продажби. Независимо дали става дума за стоки или услуги, в сегашната ситуация потребителят поръчва повече онлайн, отколкото когато и да …

Прочетете повече

Данъчно облекчение за малки инвестиции

Ако инвестирате в дълготрайни активи, можете да се възползвате от данъчното облекчение за малки инвестиции. За целта трябва да инвестирате в активи, за които можете да ползвате това облекчение. С данъчното облекчение на практика се намалява облагаемата Ви печалба. Размерът зависи от инвестираната сума през съответната отчетна година. Точните суми са посочени в таблиците по-долу: …

Прочетете повече

Пример за ползване на личен автомобил за фирмени нужди с отчетност на пробега

Имате счетоводна и консултантска кантора и използвате личния си автомобил за фирмени нужди. Годишните разходи за поддръжката и употребата му са както следва: Вид разход Сума (в евро) Застрахователна премия 400 Данък 350 Гориво 4 000 (ДДС: 840) Поддръжка 500 (ДДС: 105) Водите си отчетност за личната му употреба, от която става ясно, че годишният пробег …

Прочетете повече

Таблица данъчно облекчение за работещ партньор

Можете да се възползвате от това данъчно облекчение, ако отговаряте на следните условия: Вие сте предприемач Отговаряте на изискванията за брой отработени часове Партньорът Ви работи във фирмата поне 525 часа без да получава възнаграждение или получава възнаграждение под 5000 евро. Ако възнаграждението, което плащате на партньора си е по-ниско от 5000 евро, не можете …

Прочетете повече

Данъчно облекчение за работещ партньор

Ако Вашият партньор също е част от бизнеса, най-вероятно имате право на данъчно облекчение за работещ партньор. Размерът на това облекчение зависи от размера на Вашата печалба и от броя часове, които партньорът Ви е работил във фирмата. Какви са условията? Вие сте предприемач Отговаряте на изискванията за брой отработени часове Партньорът Ви работи във …

Прочетете повече

Приспадане на ДДС върху употреба на фирмен автомобил за лични нужди

Ако фирмата Ви има в актива си лек или лекотоварен автомобил и този автомобил се използва от Вас или от персонала Ви за лични нужди, можете да приспаднете ДДС върху покупката, поддръжката и използването му само за частта, която се използва за генерирането на облагаем оборот. Това важи и за лизингови автомобили. Тъй като автомобилът …

Прочетете повече

Използване на личен автомобил за фирмени нужди

Ако Вие или ваш работник или служител използвате личен автомобил за фирмени нужди, можете да приспаднете ДДС-то върху поддръжката и употребата на автомобила, стига той да е използван за генериране на облагаем оборот. По отношение на частта за личната употреба на автомобила нямате право на данъчен кредит. За целите на това изчисление придвижванията до работа …

Прочетете повече

Прочети повече