Архив по категория: Помощи и надбавки

Общински помощи за хора с ниски доходи

Всяка община предлага мерки в подкрепа на семействата с ниски доходи. Благодарение на тези мерки домакинствата съумяват да покриват наложителните си разходи. В тази статия ще внесем повече яснота относно тези общински мерки. Социални помощи от Вашата община Общината изпълнява т.нар. Закон за участието. Общината е тази, която определя дали имате право на социални помощи. …

Прочетете повече

Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

Дали все още можете да кандидатствате за тези помощи или не, зависи от общината в която живеете. Информирайте се чрез уебстраницата на общината. Целта на временната мярка за покриване на наложителните разходи (TONK) е да покрие по-ниските доходи в резултат от кризата с Корона вируса. Тази мярка е приложима както за домакинствата, така и за …

Прочетете повече

Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

Считано от 1 октомври 2021 г. кабинетът прекратява изплащането на средства по следните мерки: временната кризисна мярка за подкрепа на заетостта (NOW), мярката за покриване на постоянните разходи (TVL), временната мярка за подкрепа на самонаети предприемачи (Tozo) и временната мярка за покриване на наложителни разходи (TONK). Някои специфични мерки обаче остават в сила и през …

Прочетете повече

От обезщетения за нетрудоспособност към собствена фирма

Ако получавате обезщетения за нетрудоспособност, Вие имате право на помощ за започване на собствена фирма. Тази помощ се предоставя под формата на кредит за стартиращ бизнес, кредит за подготовка, надбавка към доходите или обезщетение за закупуване на помощни средства като например помощ при четене или преводач на жестомимичен език. Какви са условията? Получавате помощи или …

Прочетете повече

Необходими документи за запитване за детски помощи

1. Данни за майката и бащата: – Трите имена – Адресна регистрация – Дата на раждане – Акт за раждане на родителите преведени и заверени с апостил (или многоезичен акт за раждане) – BSN номера – Удостоверение за постоянен адрес на родителите/не по стари от 6 месеца/ – От кога сте регистрирани на адрес в …

Прочетете повече

Накратко за социалната система в Нидерландия

Освен задължителната здравна застраховка в Нидерландия, работещите на трудов договор са задължени да заплащат и социални осигуровки под формата на две социално осигурителни схеми: Национална социална осигуровка (volksverzekeringen) включва: Пенсионно осигуряване Детски надбавки Пенсия за преживели лица Плащане за дългосрочни грижи Осигуровка на служителите (werknemersverzekeringen) включва: За работещите, като самостоятелно заети лица в Нидерландия, националната социална осигуровка е задължителна, …

Прочетете повече

Накратко за паричното обезщетение за безработица

Какво трябва да знаете, ако станете безработен/на и искате да  подадете  заявление за парично обезщетение за безработица (“WW-uitkering“)? На какви условия трябва да отговаряте? Какви са Вашите права и задължения през времето, когато получавате обезщетение за безработица? Подбрали сме за Вас най-важната информация по този въпрос. Кaквo трябва да знаете за паричното обезщетение за безработица? …

Прочетете повече

Детски добавки

Суми от 1 януари 2020 г. Обезщетенията за деца винаги се изплащат в края на тримесечието. Сума на дете на тримесечие: Детска възраст   Сума   0 до 5 години   € 221,49   От 6 до 11 години   € 268,95   От 12 до 17 години   € 316,41   Доходите за вашето …

Прочетете повече

Запитване за временна финансова помощ с допълване към социалния минимум в Нидерландия

В тази статия искаме да ви информираме относно това, как се прави запитване на временна финансова помощ, допълваща доходите ви до социалния минимум в Нидерландия. За да проверите дали отговаряте на изискванията трябва да си направите един тест, от около 20-30 въпроса, свързани с личната ви ситуация и с фирмата ви. Разгледайте ги тук. Документи, …

Прочетете повече

Социална помощ за самонаети лица (BBZ)

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Знаете ли, че ако вие сте самонаето лице и имате временни финансови затруднения, то може да се възползвате от закона, уреждащ финансова помощ за самонаети лица. За целта е необходимо да подадете заявление към кметството, където живеете. Така месечните ви доходи ви ще бъдат допълнени до нивото на социалния минимум. Желаете ли …

Прочетете повече

Прочети повече