Счетоводни Услуги
 
Категория: <span>Дружества</span>

Приспадане на ДДС върху употреба на фирмен автомобил за лични нужди

Ако фирмата Ви има в актива си лек или лекотоварен автомобил и този автомобил се използва от Вас или от персонала Ви за лични нужди, можете да приспаднете ДДС върху покупката, поддръжката и използването му…

Използване на личен автомобил за фирмени нужди

Ако Вие или ваш работник или служител използвате личен автомобил за фирмени нужди, можете да приспаднете ДДС-то върху поддръжката и употребата на автомобила, стига той да е използван за генериране на облагаем оборот. По отношение…

Микрокредит

Като нов бизнес понякога се оказва трудно да бъдете одобрен за заем от банка. В такъв случай може би е удачно да обмислите възможностите за микрокредит. Микрокредитът е фирмен кредит за (стартиращи) малки и средноголеми…

Приспадане на ДДС върху стоки и услуги за лична употреба

Ако имате стоки или услуги, които се използват и за лични нужди (от Вас самите или от Вашия персонал), нямате право на данъчен кредит върху употребата им за лични нужди. В тази статия ще разясним…

Как и откъде да получим фирмен заем или финансиране

Ако фирмата Ви се нуждае от пари, има различни начини да получите финансиране. Можете да поискате фирмен заем от банка. Не са за подценяване и другите възможности за фирмено финансиране, както и субсидиите и държавните…

Как да избегнем фиктивна самостоятелна заетост като самонаето лице без персонал

Дори и да сте самонаето лице без персонал, Данъчната служба може да класифицира Вашата заетост при възложителя Ви като трудово правоотношение. Така изведнъж се озовавате в позицията на фиктивно самостоятелно заето лице. Това може да…

Как да закриете фирмата си в 10 стъпки

Принципно можете да закриете фирмата си по всяко време, без да имате нужда от нечие разрешение за това. Прекратяването на фирмата (ликвидацията) е свързано с доста процедури. Какви са правилата, които трябва да спазите и…