Счетоводни Услуги
 
Законови изисквания при фактуриране

Законови изисквания при фактуриране

Вие имате собствена фирма и издавате периодично фактури за извършените от вас услуги и продадените от вас стоки. Напомняме ви, че е желателно фактурите по продажбите да се издават до 15-то число на месеца, след като е извършена доставката или услугата.


Какви са законовите изисквания, на които трябва да отговарят вашите фактури?

Фактурите, които издавате трябва да са номерирани последователно. Номерацията започва всяка година на ново ( например 2020-0001 ) и да имат следните задължителни реквизити:

 • пореден номер;
 • дата на издаване;
 • име и адрес на клиента;
 • кратко описание на количеството и вида на стоката / вида на услугата;
 • единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката;
 • ставката на данъка ДДС (0%, 9% или 21%);
 • размера на данъка;
 • общата сума за плащане;
 • номера на банковата сметка по която да се преведат парите;
  ( не забравяйте да посочите IBAN номера на банковата си сметка )
 • срока, в рамките на който фактурата трябва да е платена ( обикновено това е 7, 14 или 30 дневен срок );

Евентуално, но не задължително се посочва:

 • наименование на документа (фактура);
 • датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането, ако е получено в брой ( съветваме ви винаги да давате квитанция за получените от вас пари в брой);

Правни изисквания за електронните фактури!


Ако искате да прилагате електронното фактуриране, то трябва да спазвате същите нормативни изисквания, които важат и за фактурирането на хартиен носител:

 • клиентът трябва да одобри фактурата;
 • фактурата трябва да отговаря на законовите изисквания;
 • фактурата трябва да е автентична;
 • данъчната служба трябва да може да я провери при необходимост.

Ако имате въпроси относно тази тема, моля свържете се с нас

За повече информация, разгледайте страницата на данъчната служба