Минимална работна заплата 2020

Минимална работна заплата 2020

Получавате ли минималната работна заплата?

Вие работите в Нидерландия? В такъв случай имате право на нидерландската минимална заплата. Вашият работодател може да Ви плаща по-висока заплата, но не и по-ниска. Имате право и на ваканционни надбавки.

Брутна минимална заплата

 • Брутната минимална работна заплата е посочена в Закона за минималната работна заплата и минималните ваканционни надбавки. Работодателят Ви е длъжен да посочи на фиша Ви за заплатата, отнасящата се за Вас брутна минимална заплата.
 • Работодателят Ви удържа данъка и осигурителните вноски от брутните суми, затова нетната Ви заплата е по- ниска. Нетната заплата е заплатата, която получавате чисто.
 • Брутните суми се увеличават всяка година по закон на 1-ви януари и на 1-ви юли.

Брутна минимална заплата от 1-ви януари 2020 (в евро):

ВъзрастНа месецНа седмицаНа ден
21 г.€ 1.653,60€ 381,60€ 76,32
20 г.€ 1.322,90€ 305,30€ 61,06
19 г.€ 992,15€ 228,95€ 45,79
18 г.€ 826,80€ 190,80€ 38,16
17 г.€ 653,15€ 150,75€ 30,15
16 г.€ 570,50€ 131,65€ 26,33
15 г.€ 496,10€ 114,50€ 22,90

Брутна минимална заплата от 1-ви юли 2020 (в евро):

ВъзрастНа месецНа седмицаНа ден
21 г.€ 1.680,00€ 387,70€ 77,54
20 г.€ 1.344,00€ 310,15€ 62,03
19 г.€ 1.008,00€ 232,60€ 46,52
18 г.€ 840,00€ 193,85€ 38,77
17 г.€ 663,60€ 153,15€ 30,63
16 г.€ 579,60€ 133,75€ 26,75
15 г.€ 504,00€ 116,30€ 23,26

Какъв е размерът на Вашето трудово възнаграждение на час?

Размерът на законово определената работна заплата се отнася за пълна работна седмица. Обикновено се касае за 36, 38 или 40 часа седмично. Това зависи от сектора, в който работите. Ако работите на непълен работен ден, минималната работна заплата, на която имате право ще бъде по-ниска.

Брутно минимално трудово възнаграждение на час при работна седмица от 36, 38 и 40 часа от 1-ви януари 2020 (в евро)

Пълна работна седмицаНад 21 години20 години19 години18 години17 години16 години15 години
36 часа€ 10,60€ 8,49€ 6,36€ 5,30€ 4,19€ 3,66€ 3,19
38 часа€ 10,05€ 8,04€ 6,03€ 5,03€ 3,97€ 3,47€ 3,02
40 часа€ 9,54€ 7,64€ 5,73€ 4,77€ 3,77€ 3,30€ 2,87

Брутно минимално трудово възнаграждение на час при работна седмица от 36, 38 и 40 часа от 1-ви юли 2020 (в евро)

Пълна работна седмицаНад 21 години20 години19 години18 години17 години16 години15 години
36 часа€ 10,77€ 8,62€ 6,47€ 5,39€ 4,26€ 3,72€ 3,24
38 часа€ 10,21€ 8,17€ 6,13€ 5,11€ 4,04€ 3,52€ 3,07
40 часа€ 9,70€ 7,76€ 5,82€ 4,85€ 3,83€ 3,35€ 2,91

Нетна минимална работна заплата

 • Нетните суми не са посочени в Закона.
 • Размерът на сумата, която получавате нето, зависи от данъка и осигурителните вноски и евентуални други законно разрешени суми, които Ви се удържат от заплатата. Тази сума може да варира при всеки.

Внимание: Сумите са ориентировъчни. При изчисляването на дължимата заплата работодателят трябва винаги да се съобразява с пълния размер на законово определената минимална заплата на ден, седмица или месец.

Трудово възнаграждение за единица изработка

Дори и когато Ви заплащат на бройка имате право на минималното трудово възнаграждение. На бройка означава: например на касетка, на килограм, на квадратен метър. За един работен час при нормално работно темпо трябва да можете да изработите минималното трудово възнаграждение на час.

Какъв е размерът на ваканционните надбавки?

Ако работите в Нидерландия имате право на ваканционни надбавки. В закона това възнаграждение е посочено като минимални ваканционни надбавки, които се равняват на поне 8% от брутната Ви заплата.

Ваканционните надбавки се плащат, като допълнение към редовната Ви заплата. Работодателят може да Ви изплаща сумата периодично или веднъж годишно. При изплащането на ваканционните надбавки сумата трябва да бъде посочена отделно
на фиша Ви за заплатата.

Ако напуснете работа, Вашият работодател трябва да Ви изплати ваканционните надбавки, които Ви се полагат и все още не са Ви платени заедно с последната заплата.

Как да разберете дали получавате точната заплата?

Размерът на минималната работна заплата се актуализира два пъти годишно,
на 1-ви януари и на 1-ви юли. Това важи за брутната работна заплата при пълна работна седмица.

Ако искате да проверите дали получавате минималната работна заплата, трябва да съберете следните суми:

 • (основната) работна заплата, която е посочена на фиша Ви за заплатата;
 • надбавките, които получавате. Например, може да получавате надбавка за извършване на определен вид работа, за ненормирано работно време, за дежурства и за условия на труд;
 • фиксираните възнаграждения за оборота, който реализирате. Вие ще получавате тези възнаграждения в рамките на всеки срок за извършване на плащания; възнаграждения от трети лица. Например бакшиши. Ще получавате тези възнаграждения чрез работата, която извършвате и трябва да имате споразумение с работодателя си;
 • и т.н.

Общият размер на тези суми не трябва да е по-малък от минималната работна заплата. Има също и периодични доходи, които не се включват при определянето на минималната работна заплата, като:

 • доходи от извънреден труд;
 • ваканционни надбавки;
 • обезщетения общи разходи;
 • и т.н.

Плащане на минимална заплата

Вашият работодател трябва да Ви плаща минималната работна заплата винаги по банков път. В Нидерландия е забранено изплащането на заплата в брой.

Какво е посочено на Вашия фиш за заплатата?

Вие получавате от Вашия работодател фиш за работна заплата, при всички
положения заедно с първата Ви заплата и ако нещо се промени при Вашата заплата. Можете да получавате в електронен вид фиша си за работна заплата, ако дадете съгласието си за това.

Вашият фиш за работна заплата съдържа следните данни:

 • Вашата брутна заплата;
 • Сумите, от които е формирана брутната заплата, например Вашата основна заплата, премии и надбавки;
 • Законово определената минимална работна заплата, която се отнася за Вас;
 • Вашето име и името на Вашия работодател;
 • Детайли за удръжки или изравнявания;
 • Периодът, за който получавате заплатата, например за месец юли;
 • Броят часове, за който сте подписали договор с Вашия работодател.

На фиша са посочени също осигуровките, които се удържат от заплатата. Вашият работодател удържа именно от брутната Ви заплата вноските за социално и здравно осигуряване (AOW, ANW, Wlz). Удържаните вноски се внасят в Данъчната служба.

Проверка

Въз основа на фиша за работна заплата можете да проверите дали заплатата Ви е в пълен размер.

Какво можете да направите, ако получавате твърде ниска заплата?

Ако получавате по-ниска заплата, разговаряйте първо с работодателя си. В случай че това не помогне, можете да подадете жалба в Инспекцията по социалните въпроси и трудовата заетост. Можете да подадете жалбата и анонимно. Адресът е посочен в „Допълнителна информация“.

Инспекцията по социалните въпроси и трудовата заетост ще предприеме мерки, само ако получавате по-ниско трудово възнаграждение или по-малко ваканционни.

Вие можете да се обърнете и към районния съд. Можете също да се консултирате с представител на синдикат, центърът за правни съвети, бюро за правна помощ или консултант по социални въпроси.

Можете да изискате заплата си и със задна дата

Също и когато по-късно установите, че сте получавали по-ниска заплата, можете да изискате неизплатената част от заплатата. Това е възможно в рамките на пет години. Неизплатените ваканционни надбавки също можете да изискате в срок до пет години.

Допълнителна информация

За въпроси от общ характер към държавните институции можете да се свържете с „Информация от държавните власти“ (Informatie Rijksoverheid), телефонен номер 1400, локална тарифа, или посетете: www.rijksoverheid.nl

Получавате ли много ниска работна заплата? Свържете се с Инспекцията по социалните въпроси и трудовата заетост (Inspectie SWZ): 0800 – 51 51 (безплатен телефонен номер) или посетете страницата на инспекцията www.inspectieszw.nl (също за подаване на жалби по електронен път).

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1338