Легална проституция в Нидерландия

Амстердамската търговска палата или агенцията по вписванията, така наречената KvK е изготвила информационна брошура на български език, която бихме искали да споделим с вас.

 • В Нидерландия проституцията е легална: имате право да печелите пари чрез извършването на сексуални услуги.
 • Като проститутка на свободна практика, сте задължена да се впишете в регистьра на Търговската камара и в нидерланската Данъчна служба. KvK автоматично ще се погрижи за регистрацията ви в Данъчната служба, щом сте вписани в Търговския регистър.
 • Необходимо е да сте пълнолетни (над 18 години), да правите това доброволно и да имате необходимия граждански статус (трябва да имате разрешение за законно пребиваване в Нидерландия).
 • За да установим дали работите самостоятелно, се налага да ви зададем някои лични въпроси. Ако не говорите нидерландски или английски, трябва да намерите помощ от някого, който да ви превежда.
 • Принудителната проституция и експлоатацията на лица, извършващи сексуални услуги, е незаконна и наказуема.
 • Жертвите на принудителна проституция и експлоатация са защитени от закона.
 • За да се регистритате в KvK, трябва да заплатите годишна такса от около 50 евро.
 • Задължени сте да водите счетоводство и да си декларирате периодично доходите на Данъчната служба. Трябва да заплатите данък общ доход върху печалбата си и 21% данък върху оборота.
 • Като лице на свободна професия, трябва да се погрижите сами за застраховките си: например медицинска, гражданска отговорност, застраховка „Трудова злополука“.
 • Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с Prostitutie en Gezondheidscentrum (Центъра за проституция и сексуално здраве) в Амстердам на адрес Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam. За да си напишете час и да се изследвате за болести, предавани по полов път, или ако имате други въпроси, се обадете на телефон 020 531 86 00.
 • За да се информирате относно плащането на данъци и данъчните разпоредби, които трябва да спазвате, се обадете на телефон 0800 0543
 • За въпроси относно фирмите и регистрирането в нидерландската Търговска палата (KvK), се обадете на 0800 2117

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1525