Специално отлагане на плащанията на данъци поради кризата с корона

(Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis)

Ако не сте в състояние да платите данъците си, то вие можете да поискате от данъчната служба специална отсрочка на плащането. Когато получите специално отсрочване на плащане за първи път, това е за 3 месеца. Имате ли нужда от повече време след това? След това можете да поискате удължаване на срока.

Можете да кандидатствате за специално отсрочване на плащане до 1 октомври 2020 г. или да удължите по-рано подадено заявление.

Специалната схема за отлагане ще приключи не по-късно от 31 декември 2020 г.

Обърни внимание!

Подайте декларация и изчакайте, докато получите сумата за плащане. Само тогава можете да поискате специално отсрочване на плащането.

За кои данъци е възможно да се иска отсрочка?

Можете да поискате специално отсрочване на плащането за всички видове данък общ доходите, корпоративния данък, данъците върху заплатите и данъка добавена стойност (ДДС) и т.н

Източник:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1831