Отлагане на плащанията поради корона вируса след 1 октомври 2020

(Bijzondere uitstel van betaling на 1 oktober2020)

Поради Корона вируса Кабинетът взе специалната мярка за отсрочване на плащанията на данъци да продължи до края на тази година.

Предприемачите, които са използували схемата през 2020, трябва да започнат да изплащат непогасените данъчни суми от 1 януари 2021 год.

Какво означава това за вас ?

Приключи ли Вашето специално отсрочване на плащанията? Тогава, вече може да започнете да плащате данъчните си задължения, които сте натрупали по време на отсрочката. Направете това от 1 януари 2021 год.

Ако имате плоблеми с изпълнението на задълженията си поради Корона вируса може да помолите данъчната служба да би удължи отсрочката за плащане. Направете това навреме до 1 октомври 2020 год.

Проверете до кога сте получили отсрочка. Крайната дата е посочена в писмото за потвърждение, което сте получили, след като сте поискали отсрочката. Ако наскоро сте поискали данъчната служба да удължи отлагането ви за плащане и молбата ви е одобрена, тогава крайната дата е 31 декември 2020 год.

Веднага след изтичането на отсрочката, Вие трябва да платите новите декларации, като декларацията по ДДС, или данъка върху заплатите по обичайния начин. Данъчният дълг, който сте натрупали през периода на отсрочката и който все още не сте платили. Можете да платите от 1 януари 2021 год.

Искате ли да удължите отсрочването на плащанията си до 31 декември 2020 включително? Все още може да направите това до 1 октомври 2020 год.

Данъчната служба ви предлага споразумение за плащане на данъчните ви задължения, за които сте поискали отсрочка в рамките на две години. Ще трябва да изплатите данъчните си задължения от 1 януари 2021 год . до 1 януари 2023 год.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-na-1-oktober-2020

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1839