ТОЗО 2: Мерки за финансово подпомагане, допълване на доходите на самонаетите лица и даването на заеми

Временната схема за самостоятелно заети лица (Tozo) се прилага за самонаети лица, които са във финансови затруднения поради корона кризата.

Схемата се състои от две разпоредби:

 1. Допълнение към доходите за издръжка на вашето домакинство до социалния минимум.
 2. Заем за оборотни средства до максимум 10.157.

Схемата се основава на съществуващия указ наречен (BBZ) от 2004 г., но се разглежда и предоставя по-бързо. Tozo има временно гъвкави условия поради създалата се особената ситуация.

Тозо 1 изтече в края на месец май. Tozo 2 ще продължи до 1 октомври 2020 г.

Внимание! Временната мярка Тозо ще бъде удължена отново с Тозо 3.

Какви са условията за да кандидатствувате за ТОЗО?

Има редица условия, на които трябва да отговаряте като независим предприемач:

 • Добавките към доходите ви за издръжка са допълнение към доходите на вашето домакинство до социалния минимум. Това е безвъзмездна помощ, която по принцип не трябва да връщате. Посочвате размера на очаквания от вас доход на вашето домакинство. Тъй като това е една прогноза от ваша страна, това може да означава, че обезщетението трябва да бъде (частично) върнато обратно в впоследствие. Например, ако се окаже, че сте имали по-висок доход от вашата фирма, през месеците, за които е изплатено обезщетението.
 • Преди да се вземе решение дали отговаряте на условията, се извършва и тест относно доходите на партньора ви. Това означава, че доходът на партньора се брои при определяне на размера на обезщетението. Ако доходът на домакинството надвишава социалния минимум, не можете да претендирате за издръжка.
 • Повече информация за определяне на дохода на домакинството можете да намерите тук.

https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf

Ще получите отговори на въпроси като: Какво се смята за доход? В кой период се отчитат доходите? Как изчислявате нетния доход от вашия собствен бизнес и дохода на вашия партньор? Как общините се справят с предварителната оценка на дохода и контрола след това?

 • При изчисленитео на финансовата подкрепа на доходите ви за издръжка, не се взема под внимание жизнеспособността на вашата фирма и вашите активи. Това позволява по-бърза обработка на заявлението.
 • Ако кандидатсвате за заем за оборотни средства, то общината където живеете прави тест за капитала на фирмата ви и платежоспособността ви.
 • Тази схема, ТОЗО 2 се прилага за месеците юни, юли, август и септември и може да бъде предоставена със задна дата. Размерът на подпомагането на доходите зависи от дохода на домакинството и възлиза на максимум € 1.500 нето за семейни двойки или
  € 1.050 нето на месец за неженени (от 21-годишна възраст на горе). Различни стандартни суми се прилагат за лица на възраст под 21 години.
 • Тази ускорена процедура се прилага и при заявленията за заем за оборотни средства до максимум € 10.157 евро при 2% лихва. Тази лихва се изчислява от деня на предоставяне на заема.
 • Максималният срок на заема е 3 години. До 1 януари 2021 г. все още не трябва да плащате лихви и погашения.
 • След това е възможно отлагане въз основа на индивидуални обстоятелства, ако на 1 януари 2021 г. не можете да изплатите лихвите или задължението за погасяване.
 • Не можете да използвате оборотния си капитал на фирмата за рефинансиране на съществуващи заеми.
 • Ако Вие и вашият партньор притежавате собствени бизнеси, то обезщетението се отпуска максимум веднъж на домакинство. Желателно е този от вас да кандидатства за Tozo, който е с най-ниски доходи във вашето домакинство. Разрешено е да кандидатствате за заем за оборотни средства и за двете компании.
 • При подаване на заявлението за заем за оборотни средства трябва да декларирате, че фирмата ви не е във фаза на фалит. Ако това е така, няма да имате право на заем за оборотни средства.
 • Максималната сума за заем за оборотни средства – за Тозо 1 и Тозо 2 заедно – е
  € 10.157.

За кого е предназначен Tozo 2?

Имате право да кандидатствате по тази схема, ако отговаряте на следните изисквания.

 • В резултат на корона криза /КОВИД 19/ имате доход на домакинството под социалния минимум и / или проблем с ликвидността, за който имате нужда от бизнес кредит.
 • Вие сте на възраст между 18 години и пенсионната възраст от 67г.
 • Ако имате бизнес и сте на пенсионна възраст, можете да кандидатствате за заем за оборотни средства.
 • Вие сте холандец или имате еквивалентни права.
 • Живеете в Холандия.
 • Вашата компания се намира в Холандия.
 • Вашата компания е икономически активна, освен ако това не е възможно поради коронарната криза.
 • Вие отговаряте на законовите изисквания за управление на собствен бизнес: например, регистрирани сте в търговския регистър на търговската палата.
 • Вие притежавате всички необходими разрешителни.
 • Започнахте бизнеса си и се регистрирахте в Търговската палата преди 17 март 2020 г.
 • Вие отговаряте на критерия за работните часове за 2019 г., тоест имате минимално 1.225 отработени часа във вашата фирма. Ако сте започнали работа в компанията след 1 януари 2019 г., то в този случай, в периода между регистрацията в Търговската палата и подаването на заявлението през 2020 г., трябва да имате средно поне 23,5 отработени часа седмично във вашата компания.
 • За директорите на фирма, които са и главни акционери (DGA) се изисква те самостоятелно или заедно с останалите директори, работещи в B.V.-то да притежават поне 50% от акциите на дружеството с ограничена отговорност.

Добре е да се знае:

Хората, които имат само идентификационен номер по ДДС, нямат право на обезщетения за Tozo. Те обаче могат да кандидатстват за социални помощи от тяхната община.

Ако доходът на вашето домакинство е над социалния минимум и вие не отговаряте на условията за подпомагане на доходите за издръжка, то тогава е възможно да кандидатствате за заем за бизнес кредит.

КОГА е по-добре да не кандидатствате за Tozo 2?

Ако бизнесът ви се влошава от известно време и смятате, че е по-разумно да спрете бизнеса си. В този случай можете да обмислите използването на помощите по параграф BBZ. Така бихте могли да получите надбавка за издръжка за максимум 12 месеца. Обсъдете това с вашия счетоводител.

Ако сте над 55 години, но под 67г, тогава може да се възползвате от схемата IOAZ. Обезщетението IOAZ допълва доходите ви и доходите на вашия партньор, ако има такива, до нивото на социалния минимум. Кандидатствате за IOAZ, преди да прекратите бизнеса.

Къде и кога да кандидатствам?

Помощите по Tozo 2 са валидни от 1 юни до 30 септември 2020 г. Можете да кандидатствате със задна дата от 1 юни. Ако не сте кандидатствали за Tozo 1, въпреки всичко можете да кандидатствате за Tozo 2 във вашата община след 1 юни. Ако вече имате обезщетение Tozo 1, можете да подадете съкратено заявление до вашата община по местоживеене. Така че няма да получите автоматично Tozo 2, ако сте поискали Tozo 1. Следете уебсайта на вашата община за повече информация.

За колко месеца мога да кандидатствам за Tozo 2?

Надбавката за издръжка може да бъде присъдена за месеците юни, юли, август и септември. Например, имате ли вече обезщетение Tozo 1 за месеците април, май и юни, след това можете да кандидатствате за обезщетение Tozo 2 за юли, август и септември. Ако имате обезщетение Tozo 1 за месеците юни, юли и август, имате право на обезщетение Tozo 2 само за месец септември.

Какво е необходимо?

За да кандидатставате дигитално, вие имате нужда от DigiD код. Проверете уебсайта на вашата община. Вие подавате заявлението до вашата община по местоживеене.

Временната мярка Тозо ще бъде удължена с Тозо 3

Мярката Tozo ще продължи, с коригирани условия. Правителството обяви това на 28 август 2020 г. Третия пакет за финасово подпомагане Tozo 3 ще продължи до 1 юли 2021 г. За схемата може да се кандидатства между 1 октомври 2020 г. и 30 юни 2021 г. Можете да посочите за колко месеца бихте искали да кандидатсвате за Tozo 3.

Както при Tozo 1 и 2, Tozo 3 се състои от допълване на доходите ви за издръжка до тези на социалния минимум и опция за кандидатстване за бизнес кредит (до максимум € 10.157). Както при Тозо 1 и 2, вашата община ще обработи заявлението. Това е възможно от 1 октомври 2020 г. Ако сте получили Tozo 2, то Тозо 3 не се подновява автоматично. Следете уебсайта на вашата община за повече информация относно процедурата за кандидатстване.

Подаване на заявление със задна дата

За разлика от мерките Tozo 1 и Tozo 2, Tozo 3 не може да се прилага със задна дата за целия период на кандидатстване.

За помощите за издръжка на базата на Tozo 3 може да се кандидатства през октомври и ноември 2020 г. Със задна дата до 1 октомври 2020 г. Например, ако подадете заявление на 15 ноември, можете да кандидатствате за обезщетение за издръжка от 1 октомври 2020 г.

От 1 декември 2020 г. Добавките за издръжка, базирани на Tozo 3, може да бъде поискана от 1-во число на месеца, през който е подадено заявлението. Например, ако кандидатствате за надбавка за издръжка на 15 декември 2020 г., можете да кандидатствате за това обезщетение със задна дата от 1 декември 2020 г.

Следователно от 1 декември 2020 г. вече не е възможно да кандидатствате за обезщетение със задна дата.

Повече информация можете да намерите на www.ondernemersplein.nl www.kvk.nl и www.rijksoverheid.nl

Можете да се свържете с гишето на Търговската палата с всички ваши въпроси относно короната или да се обадите на телефон 0800 2117.

Източник:

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1842