Счетоводни Услуги
 
Как да закриете фирмата си в 10 стъпки

Как да закриете фирмата си в 10 стъпки

Принципно можете да закриете фирмата си по всяко време, без да имате нужда от нечие разрешение за това. Прекратяването на фирмата (ликвидацията) е свързано с доста процедури. Какви са правилата, които трябва да спазите и какви разрешителни трябва да получите? Какви ще са последствията в данъчно отношение? Какво трябва да направите с вписването Ви в Търговския регистър към Търговската камара? В тази статия ще разясним кои са важните неща, които трябва да свършите за прекратяването дейността на Вашата фирма.

1. Уведомете клиентите и доставчиците си, че ще спирате

Свържете се с клиентите и доставчиците си. Преди това прегледайте добре какви договори сте сключили с тях.

2. Уволнете персонала си

Ако имате персонал, ситуацията става малко по-сложна. За да уволните персонала си, трябва да получите разрешително за уволнение. Съставя се социален план, в който се вписват съответните договорки, като например обезщетението при уволнение.

3. Проверете дали можете да разчитате на данъчно облекчение при прекратяване на дейността

При прекратяване на фирмата също можете да се възползвате от данъчно облекчение. В такъв случай ще платите по-малко данък върху положителната стойност на фирмата при ликвидирането му.

4. Проверете дали имате право на обезщетения

При прекратяване на фирмата Вие сте (възрастен) самонает предприемач и като такъв може би имате право на финансова помощ от Вашата община съгласно Наредбата за предоставяне на помощ на самонаети лица (НППСЛ) или съгласно Наредбата за осигуряване на доходи на възрастни и временно нетрудоспособни самонаети лица (НОДВВНСЛ). Едно от условията е все още да сте вписан в Търговския регистър.

5. Отпишете се от Търговския  регистър

Отпишете фирмата си от Търговския регистър. Процедурата по отписването зависи от правната форма на фирмата. При едноличните търговци заличаването от ТР става направо. Но фирмите юридически лица трябва първо да се ликвидират. Търговската камара уведомява Данъчната служба, че фирмата Ви прекратява дейността си. Тя от своя страна ще Ви изпрати писмо с последствията за ДДС. Ако искате да подадете молба за обезщетения, изчакайте малко с отписването на фирмата.

Как да прекратите фирма със задължения

Ако трябва да прекратите фирмата си принудително, например защото има кредитори, които са подали иск за обявяването Ви в несъстоятелност, проверете какви са възможностите за изчистване на дълговете Ви. Проверете и какво трябва да предприемете по отношение на персонала.

6. Уредете си нещата с ДДС администрацията

Търговската камара ще уведоми Данъчната служба, която на свой ред ще Ви изпрати писмо, ако сте регистриран по ДДС. Ако имате да подавате още една последна ДДС-декларация, това ще бъде посочено в писмото.

7. Уредете си нещата с данъчната администрация

Трябва да си уредите нещата и с Данъчната служба. Това означава да приключите администрацията на фирмата си. Трябва да си съставите баланса и да уредите сметките си с всички видове данъци. Ако сте натрупали т.нар. „резерви за стари години“, трябва да уредите и тях с Данъчната служба. Ако в склада Ви са останали стокови запаси и ги използвате за лични нужди, трябва да платите ДДС върху тяхната стойност.

8. Прекратете фирмените си застраховки и абонаменти

С прекратяването на фирмата си трябва да прекратите и всички фирмени застраховки. Не забравяйте да прекратите и евентуални разрешителни, както и телефонните сметки и други абонаменти, които имате.

9. Прекратете си домейна и уебсайта

За прекратяване на домейни с разширение .nl трябва да се свържете с регистранта (хостинг доставчика). Той ще подаде информацията в нидерландското Сдружение за регистриране на домейни.

10. Пазете си документите

Длъжни сте да пазите цялата фирмена документация за срок от 7 години от прекратяването на фирмата. Документите, които са на хартиен носител, могат да се съхраняват и в дигитална форма.

Източник: https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijf-stoppen-in-10-stappen/