Счетоводни Услуги
 
Използване на личен автомобил за фирмени нужди

Използване на личен автомобил за фирмени нужди

Ако Вие или ваш работник или служител използвате личен автомобил за фирмени нужди, можете да приспаднете ДДС-то върху поддръжката и употребата на автомобила, стига той да е използван за генериране на облагаем оборот. По отношение на частта за личната употреба на автомобила нямате право на данъчен кредит.

За целите на това изчисление придвижванията до работа и обратно се считат за лично ползване.

За определянето на процента на лично ползване на автомобила има значение дали водите отчетност на пробега или не.

Водене на отчетност на пробега

Ако водите отчетност на пробега, можете лесно да изчислите съотношението между личната и фирмената употреба на автомобила, както и да изчислите каква част от фирмената употреба има отношение към облагаем или освободен от ДДС оборот. В статията Пример за ползване на личен автомобил за  фирмени нужди с отчетност на пробега ще намерите подробности за изчисляването на ДДС-то.

Без отчетност за пробега

Ако не си водите отчетност за пробега на автомобила, можете да приспаднете целия размер на ДДС-то върху поддръжката и употребата му. След това в края на годината трябва да направите необходимите корекции в съответствие с процента на лична употреба. За целта трябва да декларирате 1,5% от каталожната цена (с включено ДДС и данък) като дължимо ДДС.

ДДС върху личната употреба на автомобила се декларира в последната ДДС-декларация за отчетната година. В дясната колона „ДДС“ от раздела „Лична употреба“ попълвате ДДС-то, което трябва да плащате. В лявата колона „Сума, върху която се изчислява ДДС“ попълвате цифрата 0. Ако искате да декларирате ДДС върху личната употреба на повече от един автомобил, в полетата попълнете общата сума за всички тях.

Пример

Купили сте автомобил с каталожна цена 45 000 евро (с включено ДДС и данък). Приспаднали сте цялото ДДС върху поддръжката и използването му. Използвате автомобила и за фирмени нужди, но не водите отчетност за пробега. Размерът на дължимото ДДС върху личната употреба на автомобила се изчислява по следната формула: 1,5% х 45 000 = 675 евро. Ако сте закупили автомобила по-късно през годината, горната сума се изчислява пропорционално на съответния период. Ако например покупката е от 1 септември, сметката е следната: 4/12 х 1,5% х 45 000 евро = 225 евро.

Ако използвате автомобила за генериране на оборот и от дейност, която е освободена от начисляване на ДДС, размерът на дължимата сума се намалява пропорционално на съотношението облагаем – необлагаем оборот. Ако например използвате 40% за освободен от ДДС оборот, ще дължите само 60% от размера на изчисленото ДДС от 675 евро, т.е. 405 евро. В този случай сте приспаднали само 60% от ДДС-то върху покупката, поддръжката и употребата на автомобила.

Внимание:

Ако отчетната Ви година е по-дълга от 1 календарна година, трябва да декларирате ДДС-то върху личната употреба на автомобила в последната декларация за календарната година, през която въпросният автомобил е ползван за лични нужди.

Източник: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/zakelijk_gebruik_van_de_priveauto/