Счетоводни Услуги
 
Данъчни облекчения за инвестиции

Данъчни облекчения за инвестиции

Предприемачите могат да се възползват от данъчни облекчения за определени инвестиции. Има 3 вида данъчни облекчения, друга схема е възможността за произволни амортизации. Всеки предприемач в Нидерландия, независимо дали е самонает или е дружество, може да се възползва от тези облекчения.

В определени ситуации може да се наложи да възстановявате вече използвани данъчни облекчения за инвестиции (в случай, че продадете актива, за който сте ползвали облекчението).

Данъчно облекчение за малки инвестиции

Данъчното облекчение за малки инвестиции се прилага  при покупка на фирмени активи. Сумата, която можете да приспаднете от облагаемата си печалба, зависи от общата сума на инвестицията.

Ако предприятието Ви е част от партньорство, като например събирателно дружество или сдружение, данъчното облекчение се изчислява като процент от общата инвестиция на партньорството.

Данъчно облекчение за екологични инвестиции и произволни амортизации

Имате право на данъчно облекчение за екологични инвестиции при придобиване на нови активи, които са признати от Министерството на инфраструктурата и водите и от Министерството на финансите за екологични инвестиции. Ако решите да се възползвате от данъчното облекчение за енергийни инвестиции, не можете да се възползвате и от облекчението за екологични инвестиции за същия актив.

За определени екологосъобразни инвестиции се допуска и отчисляването на произволна амортизация.

Данъчно облекчение за енергийни инвестиции

Това облекчение е приложимо в случай, че сте придобили актив, признати като енергийни инвестиции от Министерството на финансите и Министерството на икономиката и климата. Ако решите да се възползвате от данъчното облекчение за енергийни инвестиции, не можете да се възползвате и от облекчението за екологични инвестиции за същия актив.

Възстановяване на данъчно облекчение

В случай на продажба или дарение на актива, за който сте използвали данъчно облекчение през предходните години, е възможно да се наложи да връщате част от данъчното облекчение.

Източник: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/