Aко сте самонаето лице без персонал и през 2021 г. имате по-ниски доходи, поискайте да ви намалят временния налог

Започна новата бизнес година. Сега е точния момент да направим прогноза за очакваните доходи през годината. Ако поради ситуацията с Корона вируса например очаквате доходите ви през годината да са променливи, може би е добра идея да проверите какъв е определеният от Данъчната служба временен налог и евентуално да поискате да го променят. Този временен налог се определя всяка година през м. януари. В тази статия ще ви дадем четири съвета за добро начало на данъчната година.

Чрез този временен налог вие също като работещите по трудово правоотношение всеки месец плащате определена сума за дължимите от вас данъци. Размерът на този временен налог зависи от последните данни за доходите ви, с които разполага Данъчната служба, както и от временния и окончателния налог за предходните години. Въз основа на тези данни Данъчната служба прави прогнозни изчисления за текущата година. След края на годината подавате декларация за доходите си и след това получавате окончателния налог. Предварително удържаните налози през годината се приспадат от този окончателен налог. Добре е размерът на временния налог да е съобразен с реалната ситуация, като по този начин ще избегнете плащането на голяма сума данъци след подаването на данъчната декларация или обратното – няма да ви се налага да чакате твърде дълго, за да ви върнат надвнесената сума.

Съвет 1. Работите по-малко часове? Проверете дали отговаряте на условията за данъчното облекчение за самонаети лица

Ако сте предприемач физическо лице и работите повече от 1225 часа във фирмата си, значи отговаряте на условията за отработени часове. В такъв случай можете да се възползвате от данъчното облекчение за самонаети лица в размер на 6670 евро. Така ще платите по-малко данъци. За това е важно да видите дали през 2021 г. отговаряте на условията за отработени часове, защото този факт също може да окаже влияние върху размера на временния ви налог.

Съвет 2. Вижте каква е прогнозната ви печалба

През м. януари вече имате представа какъв оборот сте реализирали през 2020 г. Това е добра изходна база, която ще ви помогне да определите очакваните доходи през 2021 г. Това ще ви позволи да проверите дали временният налог е адекватен и ако не е, да поискате от Данъчната служба да го коригира. При тези сметки не пропускайте да вземете предвид и ефекта от кризата с Корона вируса. Възможно е в резултат на това оборотът ви да е по-нисък, или пък точно обратното – да очаквате оборотът ви да се увеличи, като продавате повече стоки или услуги. Всички тези промени оказват влияние върху дължимия от вас данък.

Съвет 3. Други промени във финансовата ситуация също са от значение

Не само евентуални промени в доходите ви играят роля при определянето на временния налог. Други събития от лично естество като например покупката на жилища, рефинансиране на ипотека или развод също са от значение. В такъв случай също е добре да проверите колко е вашия временен налог и ако е необходимо да го коригирате.

Съвет 4. Подаване на заявление за временен налог или за неговата промяна

Какво трябва да направите, ако не сте получили временен налог, но искате да плащате такъв ? Или пък ако искате да коригирате размера на временния си налог ? Можете по всяко време да поискате да ви удържат временен налог или да промените размера му на сайта mijn.belastingdienst.nl/.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=2225