Счетоводни Услуги
 
Факторинг – как да ускоря плащанията по фактурите ми?

Факторинг – как да ускоря плащанията по фактурите ми?

КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ФАКТУРАТА ВИ ДА БЪДЕ ПЛАТЕНА В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС? ТОВА Е ВЪЗМОЖНО!

Фактът, че повечето от клиентите ви искат от вас да им дадете дълъг срок за плащане на фактурите ви (60, дори 90 дни срок за плащане не е изключение), не само че е неприятен, но може да застраши дейността на фирмата ви. Няма да можете да си плащате дължимите фактури, няма да можете да инвестирате, няма да можете да назначавате персонал. И всичко това просто защото няма да разполагате със средствата, които клиентът или клиентите ви дължат. Ако това ще ви успокои, вие не сте единствените с този проблем. 75% от нидерландските предприемачи се оплакват от нередовни платци. Как да разрешим този проблем? Обмислете възможността за финансиране на вземанията от клиенти (факторинг), за да има фирмата ви достатъчно налични средства.

КАК РАБОТИ ФАКТОРИНГЪТ?

Факторингът работи по следния начин: банката или факторинговото дружество (наричано фактор) купува вземането по вашата фактура. Факторът ви плаща сумата още на деня на падежа на фактурата, като от плащането си удържа своето възнаграждение (предварително договорен процент от вземането). Клиентът плаща директно на фактора. Тук има няколко особености, които трябва да се вземат предвид: клиентът ви също трябва да е съгласен с тази схема (доволен ли е от доставката), като неговата кредитоспособност също ще бъде проверена. Чрез този метод на работа получавате бързо парите си, за да можете например да ги инвестирате в покупка на суровините за следващата си поръчка.

РАСТЕТЕ КАТО ИНВЕСТИРАТЕ И ИНОВИРАТЕ

„Факторингът може да се разглежда и като форма на алтернативно финансиране“. Въпреки, че услугата факторинг съществува от много време, едва последните няколко години тя успява да намери приложение при малките и средно големи предприятия. Ако искате бизнесът ви да се расте и да се развива, трябва да разполагате с паричните средства за това. Факторът ви гарантира наличието на тези парични средства, като плаща дължимите от клиентите ви суми бързо и в срок. Дори и клиентът да не плати сумата по фактурата ви, това не е ваш проблем, а проблем на факторинговото дружество. Вашата работа е да се концентрирате върху това, което можете да правите най-добре: да правите бизнес!

ОЧАКВАНИЯ ЗА БЛИЗКО БЪДЕЩЕ

Очаква се в близко бъдеще алтернативните форми на финансиране да играят все по-важна роля – както в Нидерландия, така и в чужбина. Такива алтернативни форми са краудфъндинг, верижно финансиране и разбира се факторинг. Малките бизнеси все по-рядко ще се обръщат към банките за финансиране, защото техните изисквания за гаранции са прекалено високи. И всичко това става в момент, в който нуждата от финансиране е все по-голяма, още повече в момент, в който се опитваме да излезем от кризата.

Източник: https://www.zzp-nederland.nl/