Счетоводни Услуги
 
На 1 октомври 2021 г. се прекратяват общите помощни мерки за борба с кризата от Корона вируса

На 1 октомври 2021 г. се прекратяват общите помощни мерки за борба с кризата от Корона вируса

На 1 октомври кабинетът прекратява изплащането на помощите, предоставяни за борба с последствията от Корона вируса. Това означава, че от тази дата нататък вече няма да се предоставят следните помощи: временната кризисна мярка за подкрепа на заетостта (NOW), покриване на постоянните разходи (TVL), временната мярка за подкрепа на самонаети предприемачи (Tozo), временната мярка за покриване на наложителни разходи (TONK), както и останалите данъчни мерки. Голяма част от ограничителните мерки в следствие на Корона вируса са отменени, икономиката вече работи, а нивото на безработица е ниско. Удължаването на тези мерки ще забави възстановяването на икономиката. Според кабинета увеличаващият се недостиг на работна ръка е ясен знак за това.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. ще останат в сила някои специфични мерки, както и допълнителните мерки с цел преквалификация и нивото на адаптивност на икономиката. Кабинетът работи и по пакет от мерки за нощните заведения, за които се очаква да останат затворени и след 1 октомври.

От въвеждането на мерките през м. март 2020 г. се предвижда да бъдат похарчени около 80 милиарда евро.

Данъци

От 1 октомври 2021 г. вече не можете да искате и отсрочка за плащане на данъчните задължения. От началото на кризата от тази възможност са се възползвали 369 000 предприемачи, като общият размер на отложените данъчни плащания е 40,4 милиарда евро. Междувременно една голяма част от данъчните задължения е погасена (16,6 милиарда евро) или намалена, ако например данъчният налог не е установен правилно (4,6 милиарда евро). Към настоящия момент размерът на неплатените данъчни задължения е 19,2 милиарда евро, като текущият брой на предприемачите, които се възползват от тази възможност е 270 000. От 1 октомври 2021 г. предприемачите ще трябва да започнат да плащат данъците си нормално. Датата, на която предприемачите ще започнат да плащат отново, вече е преместена на 1 октомври 2022 г. и има пет години за това. Това важи за всички задължения на предприемачите, за които те са получили отсрочване поради кризата с Корона вируса, в т.ч. и задълженията, за които не са поискали удължаване на срока.

Някои други данъчни мерки за борба с кризата от Корона вируса остават в сила до 1 януари 2022 г. Това са необлагаемите обезщетения за пътни разходи и мораториума върху ипотечните кредити. Освен това Нидерландия води преговори с Германия и Белгия за постигане на договорки за удължаване на мерките за данъчно облагане на пограничните работници до 1 януари 2022 г.

Нощни клубове и дискотеки

Кабинетът разработва нова схема за компенсации на нощните клубове и дискотеките, ако се наложи те да останат затворени и след 1 октомври. Тези фирми се намират в извънредна ситуация, тъй като те са единственият сектор, който все още е изцяло затворен. Прилагането на тази компенсационна мярка е много сложно и изисква много усилия от страна на изпълняващите организации. Затова усилено се разглеждат какви са възможностите по отношение на техническото прилагане на тези мерки и тяхната правна издържаност.

Спиране на Tozo

От 1 октомври се спира и временната мярка за подкрепа на самонаети предприемачи (Tozo). Предприемачите, които имат нужда от финансова помощ, могат да разчитат на редовната помощ за самонаети лица (Bbz) от 1 октомври. За да могат общините да приложат тази мярка, кабинетът реши да внесе улеснения в нейното прилагане до края на тази година. На практика това ще означава, че: няма са налага общините да проверяват имущественото състояние на кандидатите; предприемачите могат да подадат заявления за получаване на тази помощ със задна дата за най-много два месеца назад; общините ще изчисляват размера на помощите въз основа на доходите от съответния календарен месец (вместо за отчетна година). От 1 януари 2022 г. общините ще изплащат редовната помощ за самонаети лица (Bbz) без изменение.

Връщане на мярката за намалено работно време (Werktijdverkorting)

С въвеждането на временната кризисна мярка за подкрепа на заетостта (NOW), мярката за намалено работно време (WTV) беше отменена. След спирането на NOW на 1 октомври, мярката за намалено работно време (WTV) отново се връща. Тази мярка е предназначена за работодатели, които търпят икономически щети в следствие на извънредни обстоятелства, които не са част от предприемаческия риск. Връщането на мярката WTV няма за цел да подпомага предприемачите в борбата им с последствията от кризата с Корона вируса. В случая става дума за краткосрочни извънредни обстоятелства.

Допълнителен социален пакет

Кабинетът одобри допълнителен социален пакет със средства, с които да се подпомогнат хората, чиито доходи са засегнати от кризата с Корона вируса и по този начин да им предложи нова перспектива.

Общините, Изпълнителният институт за социално осигуряване на трудещите се, Регионалните мобилни екипи оказват съдействие при търсене на нова работа, нови фирмени дейности и доходи. На практика това съдействие се изразява в интензивна подкрепа, консултации във връзка с кариерното развитие и практически обучения. По този начин се оказва съдействие на хората, които получават социални помощи или обезщетения за безработица, на тези, които са заплашени с уволнение поради обявяване в несъстоятелност на техния работодател, на самонаетите предприемачи, които се възползват от временната мярка за подкрепа на самонаети предприемачи (Tozo) и си търсят работа. Общините, училищата и регионалните мобилни екипи помагат на младите хора да си намерят работа или да продължат образованието си. Предлага се и помощ на хора, които изпитват финансови затруднения поради кризата.

Гаранционни схеми

Финансовите мерки за справяне с кризата с Корона вируса „KKC, Qredits“, временен заем, „BMKB-C en GO-C“ остават в сила цялата година и имат за цел улесняване на пазарното финансиране. От тях могат да се възползват фирмите, които имат нужда от ликвидни средства. Гаранционният фонд за събитията също продължава да функционира до четвъртото тримесечие.

[siteorigin_widget class=“Graphene_Sidebar“][/siteorigin_widget]