Счетоводни Услуги
 
Фирмени сметки в Нидерландия – справка на банките за 2021 г.

Фирмени сметки в Нидерландия – справка на банките за 2021 г.

Справка на банките за 2021 г.

Банка

Цена (годишно)

Банкова карта (годишно)

Положителна лихва

Овърдрафт

Възможен линк със счетоводството

Knab 30,00 евро 0,00 евро 0,05% 5% Да
SNS 78,96 евро 0,00 евро 0,10% 10% Да
ASN Bank 72 евро 0,00 евро 0,15% 10% Не
Abn Amro 108 евро 0,00 евро 0,00% Не е възможен Да
ING 54 евро 15,- евро 0,00% 14% Да
Rabobank 63 евро 19,80 евро 0,00% 14% Не
Triodos 102 евро 20,00 евро 0,00% 12% Да
Bunq 119,88 евро 2,00 евро 0,00% Не е възможен Да
N26 34,80 евро 0,00% Не е възможен Не

Такси

Банките начисляват такси за откриване и обслужване на фирмени сметки. Освен фиксираните месечни такси, има такси и за банкови операции. Някои нидерландски банки дават на клиентите си възможност за определен брой безплатни операции.

Таксите за фирмени сметки включват няколко елемента:

 • Фиксирани такси – на месец, тримесечие или година. Често те се плащат наведнъж

 • Допълнителна разплащателна сметка. В повечето случаи тя е с намалени такси

 • Такси за банкови операции. Често сумата е в порядъка на 0,10 евро

 • Фиксирани такси и процент за банков превод

 • Такси за директен дебит

 • Кредитни карти

 • Допълнителни услуги, като административен и счетоводен софтуер от банката

Някои от горепосочените услуги се предоставят безплатно от определени банки. Освен това много банки дават отстъпка на нови клиенти, така че през първите шест месеца ще плащате значително по-малко.

Накрая е добре да се каже, че много нидерландски банки предлагат различни видове сметки. Това зависи от статута на фирмения клиент: дали става дума за дружество, сдружение, фондация, едноличен търговец, командитно дружество (VOF), ООД (BV) ли АД (NV). Възможно е и цените за различните видове клиенти да са различни. Пакетите за стартиращи бизнеси принципно са най-евтини, докато таксите за големите фирми са доста по-високи.

Най-евтините фирмени сметки са за самонаети лица без персонал

В долната таблица сме се опитали да внесем повече яснота относно месечните такси за една фирмена сметка. Направихме сравнение между две произволно избрани банки. Посочените в таблицата такси са изчислени на годишна база.

Примерните такси са за едно самонаето лице без персонал, което има банкова карта и извършва шестдесет банкови операции месечно. Освен това използва интернет банкиране и веднъж месечно тегли пари в друга държава-членка на ЕС.

Knab Triodos Rabobank
Пакет 5,00 евро 8,50 евро 10,90 евро
Банкова карта включена в пакета 1,67 евро включена в пакета
Интернет банкиране включено в пакета включено в пакета включено в пакета
60 операции месечно безплатно 60 x 0,07 евро = 4,20 евро 60 x 0,08 евро = 4,80 евро
1 теглене на пари в ЕС безплатно 0,07 евро 0,25 евро
Общо месечни такси 5,00 евро 14,44 евро 15,95 евро

Допълнителни продукти и услуги

Евентуалните допълнителни продукти и услуги също могат да окажат влияние върху таксите за фирмена сметка. Почти всички банки имат в своето портфолио специфични продукти и услуги, които са включени в цената. Но можете да се възползвате от други допълнителни услуги, които банките предлагат. Срещу заплащане, разбира се.

Преди да сравнявате предложенията на банките е добре първо да прецените от какво имате нужда. В зависимост от формата на фирмата Ви и предмета на дейност може да Ви се наложи да имате повече фирмени сметки и съответно повече банкови карти. „Knab“ например позволява откриване на неограничен брой банкови сметки безплатно, докато при други банки това е платена услуга. Същото важи и за банковите карти. Таксите за втора банкова карта могат да варират от банка до банка.

Най-евтината фирмена сметка

Макар, че при избора на банка първо гледаме какви са фиксираните такси, това не е достатъчно, за да направим добър избор. За да вземем правилното решение коя сметка е най-изгодна за нас, трябва да преценим от какво точно имаме нужда. За целта е добре да си зададете следните въпроси:

 • имам ли нужда от ПОС-терминал за плащания с карти?

 • колко банкови операции годишно очаквам да имам?

 • често ли ще ми се случва да внасям пари в брой?

 • ще плащам ли често с директен дебит?

 • ще ми трябва ли и административен и счетоводен софтуер от банката?

 • ще ми трябват ли кредитни и дебитни карти и колко?

 • искам ли да предоставя възможност на моите клиенти да извършват мобилни плащания?

 • ще сключвам ли някакви застраховки при тази банка?

За повечето от тези услуги ще трябва да плащате допълнителни такси. За малките фирми е от голямо значение какъв брой операции са включени в банковия им пакет.

Някои банки като „Knab“ дават хиляда безплатни операции годишно. При другите банки се начисляват такси за всяка операция. Ако приемем, че извършвате около петстотин банкови операции годишно, на година това ще Ви струва няколко десетки евро.

Ако фирмата Ви извършва повече от хиляда операции месечно, евентуалните безплатни операции вече не са от толкова голямо значение, тъй като банките, които предлагат безплатни операции, винаги компенсират това с по-висока цена за платените след достигане на лимита на безплатните.

Лихви по фирмени сметки

Лихвите по фирмените сметки могат да бъдат два вида: лихви върху положителното салдо (тогава банката Ви изплаща лихва) или върху отрицателното салдо (когато Вие плащате лихва). Какъв е размерът на тази лихва и дали изобщо ще я има, зависи от това при коя банка е Вашата фирмена сметка.

Някои банки изплащат на своите клиенти лихви върху положителното салдо по сметката. В зависимост от натрупаната по сметката Ви сума, тази лихва може да компенсира в голяма степен банковите такси. „Knab“ например изплаща лихва в размер на 0,05%. В повечето случаи лихвата се изчислява на дневна база, но се изплаща веднъж на всяко тримесечие или веднъж годишно.

Някои банки не позволяват овърдрафт, някои да. Ако сметката Ви е на червено, банката ще Ви начисли лихва за това. Размерът на тази лихва също е различен при различните банки, но при всички случаи тази лихва е по-висока, отколкото лихвата, която банката Ви изплаща върху натрупаните по сметката Ви средства.

Ако се окаже, че сметката Ви е на червено, добре е възможно най-бързо да внесете съответната сума, за да избегнете начисляването на висока лихва. Ако сметката Ви е на червено прекалено дълго време, банката може да реши да я закрие.

Можете да избегнете подобни ситуации като си водите добра финансова отчетност. Една добра отчетност ще Ви позволи да следите входящите и изходящите операции. Някои банки автоматично покриват отрицателно салдо по сметките на своите клиенти от други фирмени сметки на името на същия клиент в тяхната банка. Удържането на банковите такси също може да доведе до отрицателен баланс по сметката Ви. Ако не използвате сметката си, просто я закрийте, за да не се трупат лихви и такси.

[siteorigin_widget class=“Graphene_Sidebar“][/siteorigin_widget]