Счетоводни Услуги
 
Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

Дали все още можете да кандидатствате за тези помощи или не, зависи от общината в която живеете. Информирайте се чрез уебстраницата на общината.

Целта на временната мярка за покриване на наложителните разходи (TONK) е да покрие по-ниските доходи в резултат от кризата с Корона вируса. Тази мярка е приложима както за домакинствата, така и за фирмите. Ако вече получавате помощи по други мерки (например временната мярка за подкрепа на самонаети предприемачи (Tozo)), но въпреки това получаваните по тази мярка средства не са Ви достатъчни, можете да подадете заявление за получаване на TONK.

Статус на мярката

Тази мярка е в сила от 1 януари до 30 септември 2021 г. Тя се прилага от общините и може да се предостави на нуждаещите се със задна дата. Общините са тези, които определят реда за кандидатстване по мярката TONK, като това става съгласно Закона за участието.

Целева група

Тази мярка е предназначена за домакинствата:

  • чиито доходи са намалели в резултат на кризата с Корона вируса,

  • които по тази причина вече не са в състояние да покриват наложителните си разходи, като например разходите за жилището,

  • за които другите мерки не са достатъчни.

Съдържание

Временната мярка за покриване на наложителните разходи (TONK) се отпуска като компенсация за покриване на наложителните разходи, като например разходите за жилището. В повечето случаи тя се отпуска безвъзмездно. Под разходи за жилището се имат предвид: наем, погасяване на ипотечен заем, лихви по ипотечен заем и разходи за комунални услуги, като газ, вода, осветление. В някои случаи тази мярка се отпуска и под формата на заем. TONK няма за цел да подпомага доходите. Размерът на средствата по тази мярка зависи от ситуацията на кандидата. Във всеки случай общината ще прецени размера на Вашите разходи (за жилището), Вашите доходи към съответния момент и размера на разходите, които можете да покривате.

Условия

Общините са тези, които проверяват дали определено домакинство разполага с недостатъчно средства за покриване на своите разходи. При тази преценка се вземат предвид следните критерии:

  • домакинството не може да покрива постоянните си разходи с наличните доходи и лични средства.
  • под средства се разбира само преките налични лични средства, а не средствата от дружества. Преки налични средства са: пари в брой, парични средства по разплащателни и спестовни сметки, криптовалута (като биткойни), стойността на ценните книжа (инвестиционни сметки с акции, облигации, депозирани опции и ценни книжа).
  • общините имат право да определят таван на средствата, като този таван е различен за различните общини.
  • Мярката TONK е предназначена за лица над 18 години.

Доходи, които не се вземат предвид:

Процедура за кандидатстване

Заявленията за отпускане на средства по мярката се подават към общината по местоживеене.

Често задавани въпроси

  • Мярката TONK само за частни лица ли е предназначена, или и за предприемачи? За мен не са в сила мерките за борба с Корона вируса.

Мярката TONK е за всички, в това число и предприемачите. Ако за Вас не са приложими останалите мерки, но въпреки това не можете да покривате разходите си, мярката TONK е възможност за Вас.

  • Аз живея в чужбина и имам фирма в Нидерландия. Имам ли право на средства по мярката TONK?

Също както мярката Tozo, така и TONK е вид социална мярка и не се изплаща на лица, които живеят извън Нидерландия.

  • В кои случаи средства по мярката TONK се отпускат под формата на заем?

Принципно средствата по мярката TONK се отпускат безвъзмездно. Ако обаче се окаже, че в определен момент разполагате с достатъчно средства, за да погасявате разходите си, е възможно средствата по мярката TONK да бъдат отпуснати под формата на заем.

[siteorigin_widget class=“Graphene_Sidebar“][/siteorigin_widget]