Счетоводни Услуги
 
Какво е ДДС?

Какво е ДДС?

Данък добавена стойност (ДДС)
Познат в Нидерландия като BTW или omzetbelasting (в България – ДДС, в Англия VAT). Върху стойността на всички стоки и услуги, които предприемачът предлага се начислява данък. Основният процент е 21%. Има някои изключения, при които данъкът е 0% или 9%. BTW се начислява с издаването на всяка фактура.

ДДС е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги.

За разлика от данъка при продажба, който се дължи при покупка от крайния потребител, ДДС се начислява във всяка фаза на производствения процес. Данъчнозадължените лица го начисляват върху всяка извършена от тях доставка, като същевременно ползват ДДС кредит за получените покупки. Крайният ефект е, че този данък цели облагането на добавената стойност във всяка фаза на производството.

Освен основните облагаеми доставки съществуват: доставки, облагани с намалена ставка; такива, които се облагат с нулева ставка; освободени доставки и доставки извън обхвата на ДДС.

Когато започвате бизнес, или ако сте в отношения с бизнес-партньор, установил дейността си в държава, където има ДДС облагане, би следвало да проверите предварително за потенциални задължения в тази връзка в тежест на предприятието Ви или за неочаквани разходи, свързани с дължим ДДС в съответната държава.

Ако желаете да научите всичко по темата, разгледайте страницата на данъчната служба, като ползвате този линк.

Ако имате нужда от консултация, не се колебайте да ни потърсите на тел. 020-261 8989 както и на info@bgstart.nl