Счетоводни Услуги
 
Кога трябва да преминете от Eднолична фирма към Дружество с ограничена отговорност?

Кога трябва да преминете от Eднолична фирма към Дружество с ограничена отговорност?

Кога трябва да преминете от ЕТ към ООД?

Като предприемач най-често започвате с едноличен търговец или събирателно дружество. С времето фирмата започва да се разраства и в един момент си задавате въпроса дали не е по-разумно да преминете към ООД (Дружество с ограничена отговорност).

При такъв избор има няколко неща, които трябва да се вземат под внимание. Нека първо разгледаме разликите между ЕТ и ООД:

Каква е разликата между едноличен търговец и ООД?

Основната разлика между двете форми е в правния субект: при едноличния търговец/събирателното дружество не се прави разлика между предприемача като физическо лице и фирмата и той носи пълна отговорност за това, което се случва във фирмата. Отговорността е винаги на предприемача, ако например фирмата натрупа задължения или бъде осъдена.

ООД е юридическо лице, следователно в този случай има явно разделение между предприемача (собственик на ООД-то) и самото ООД. ООД-то може да встъпва в договори без собственикът да носи юридическа отговорност за това. Обявяването на ООД-то в несъстоятелност не застрашава личното имущество на собственика му.

Освен тази отговорност има и големи разлики по отношение на данъците – ООД-то се облага по съвсем друг начин в сравнение с събирателното дружество и едноличния търговец.

Какви са предимствата на ООД?

Има 3 причини, поради които си струва да учредите ООД:

  1. Отговорност

Както споменахме по-горе, в ООД-то личното ви имущество не е застрашено, освен в случаите, когато става дума за злоупотреба или лошо управление. Ако управлявате дружеството добре и въпреки това то бъде обявено в несъстоятелност, личното Ви имущество не е застрашено. Дали това е достатъчно добра причина да изберете ООД, зависи от личния риск, който поемате. За всеки бизнес е различно. Ако имате намерения да наемате персонал и да сключвате големи договори с клиенти може би е по-разумно да учредите ООД.

  1. Имидж

ООД-то дава по-професионално излъчване отколкото едноличния търговец или събирателното дружество. Повечето хора асоциират ООД с голяма фирма а при едноличния търговец е точно обратното – клиентите имат усещането, че сте малка, неформална фирмичка. С избора на ООД можете да подсилите имиджа си, но можете и съвсем съзнателно да учредите ЕТ, за да запазите имиджа си на неформална фирма.

  1. Данъчни облекчения

Данъчното облагане на ООД-то е различно от това на едноличния търговец / събирателното дружество. Разликата е в това, че едноличният търговец и събирателното дружество се облагат само с данък общ доход и в този случай като предприемач можете да се възползвате от много данъчни облекчения. В случай, че реализирате малки печалби е възможно да не плащате почти никакви данъци, но при по-голяма печалба данъчната ставка може да стигне до 52%.

ООД-то плаща корпоративен данък, който е на две скали: 20% върху първите € 200.000 и 25% върху горницата. Освен това Вие като собственик на дружеството плащате и данък общ доход, който е под формата на т.нар. „значителни интереси“. Данъчната ставка е 25%.

Коя от двете форми е по-изгодна за Вас? Това зависи от размера на печалбата. За целта се правят сложни изчисления, които показват, че при печалба над € 200.000 е по-изгодно да се учреди ООД. Ако имате събирателно дружество с двама съдружника, годишната печалба  ще трябва да е над € 400.000, за да имате изгода от учредяването на ООД.

Колко струва учредяването на ООД?

ООД-то се учредява с нотариален акт и повечето нотариуси таксуват между € 750 и € 1.000 за тази услуга. Препоръчително е да се обърнете към данъчен консултант, който да Ви съдейства във всички действия.
Как да избера?

Дали да преминете от ЕТ към ООД решавате Вие въз основа на горепосочените критерии. Възможно е дори и със € 100.000 печалба да решите да учредите ООД поради това, че предметът Ви на дейност е доста рисков. Трябва добре да се сравнят предимствата и недостатъците на трите показателя.
Ако искате да знаете къде точно е повратната точка във Вашата ситуация и дали е разумно да преминете към ООД, можете да се свържете с нас за консултация.

http://www.ondernemersplein.nl/artikel/eenmanszaak-of-bv/