Отлагане на влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA)

Данъчна служба

Централна администрация

 

Дата: 31 януари 2017 г.

Вашата характеристика: ……….

Характеристика: B/CA-UPB/17/008

 

Относно: Отлагане на влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA)

 

Уважаеми господине, уважаема госпожо,

Миналата година Ви изпратихме писмо, с което Ви уведомихме за отмяната на Декларацията за трудово отношение (VAR), считано от 1 май 2016 г. и за влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA). Поради възникналото безпокойството и несигурност, както при възложителите, така и при изпълнителите, беше взето решение влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA) да бъде отложено поне до 1 януари 2018 г. За този период няма да налагаме допълнително данъчно облагане и глоби по отношение на удръжките върху трудовите възнаграждение, както и няма да задължаваме страните да правят необходимите корекции в тази връзка. В това писмо ще научите какво точно означава това за Вас в качеството Ви на самонаето лице.

 

Проверка на критериите от трудовото законодателство

Отмяната на Декларацията за трудово отношение (VAR) доведе до доста безпокойство и несигурност както при възложителите, така и при самонаетите лица. Причините: с отмяната на Декларацията за трудово отношение (VAR) вече няма гаранция за възложителите, че удръжките върху трудовите възнаграждения са платени, ако в последствие се окаже, че е налице трудово правоотношение. В момента Вашият възложител носи отговорност заедно с Вас за начина, по който работите за него. Разпоредбите (трудовото законодателство), които определят дали работите по трудово правоотношение или не, не са променени. Просто вече е налице повече прозрачност по отношение на това кога е налице трудово правоотношение.

Много самонаети лица и възложители са наясно, че трудовото законодателство вече не отговаря на изискванията на настоящата реалност по отношение на трудовата заетост. Това е една от важните причини за безпокойството, породило се след влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA). Затова кабинетът заедно с най-вече социалните партньори, ще разгледа по-обстойно трудовото законодателство. Кабинетът ще разгледа какви са възможностите за конкретизиране и допълване на критериите, които са важни при определяне на това, кога е налице трудово правоотношение. Това е един от приоритетите на кабинета, като надеждите са да има резултати още преди следващото коалиционно споразумение.

 

Без допълнително данъчно облагане, глоби и задължения за корекции поне до 1 януари 2018 г.

 Влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA) се отлага за периода, през който кабинетът извършва проверка на горепосочените критерии, като този период ще продължи поне до 1 януари 2018 г. Този срок ще бъде удължен, ако след тази дата кабинетът все още не е приключил с проверката.

 

Ако през този период работите за определен възложител и след това ние установим, че е налице трудово правоотношение, няма да Ви бъдат наложени допълнителни данъчни облагания, глоби и задължения за корекции. Така Вие и Вашите възложители ще можете спокойно да си сътрудничите. Срещу умишлените нарушения обаче ще бъдат взети необходимите мерки. Какво точно означава това, ще научите от приложението на това писмо.

Приложение към писмото относно отлагането на влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA): въпроси и отговори

 

  1. Какво означава отлагането на начина на работа с договори-образци?

Ако вече работите с определен възложител с договор-образец и ако и двамата сте доволни от този начин на работа, можете спокойно да продължите да работите така.

Все още не работите с договор-образец, но искате да уточните всички детайли с възложителя, с който преговаряте? В такъв случай можете да използвате образеца на договора, наличен на нашата интернет страница.

 

  1. Необходимо ли е моят договор да бъде проверяван?

Не е необходимо да ни представяте Вашия договор, докато тече проверката на критериите от трудовото законодателство. Ако все пак искате, ние имаме готовност да проверим Вашия договор. В такъв случай ние ще преценим дали в конкретния случай става дума за работи, които не се извършват по трудово правоотношение (трудова заетост), като при преценката се позоваваме на действащото законодателство.

 

  1. Какво разбираме под умишлено нарушение?

Умишлено нарушение има, когато възложителят или изпълнителят умишлено (продължават да) работи под „скрита“ форма на самозаетост при положение, че знае или е би трябвало да знае, че всъщност е налице трудово правоотношение, което води до незаконно финансово облагане и/или до некоректни взаимоотношения в сектора.

 

В момента ще концентрираме прилагането на закона първо към сериозните случаи: ситуации, при които страните видимо извършват незаконни действия. В този случай не става дума за самостоятелен бизнес, който има управленчески проблеми. Става дума за случаите, в които възложителите извършват умишлена измама. Такива например са ситуации, при които са налице хитрост, фалшификация или заговор, ситуации, които водят до сериозно нарушаване на конкуренцията, до икономическо или социално нарушение или ситуации, при които е налице риск от експлоатация.

В случай на умишлено нарушение ние няма да се поколебаем да приложим закона. В такъв случай на нарушителите ще бъдат наложени съответните допълнителни данъци, глоби и задължения за корекции.

 

  1. Извършва ли умишлено нарушение лицето, чиито договор е отхвърлен?

Не. Налице е умишлено нарушение, ако действията на съответното лице отговарят на описанието във въпрос № 3 за умишлено нарушение.

 

  1. Фактът, че е отложено влизането в сила на Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA)означава ли, че автоматично ставам предприемач?

 Не. Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA) няма никакво отношение към Вашия статус по отношение на данъчното облагане. Отлагането на влизането в сила на този закон също не променя това.

Наредбата за дерегулация и разглеждане на трудовите отношения (DBA) урежда трудовите взаимоотношения между възложителя и самонаетото лице за конкретна поръчка: дали работите по трудово правоотношение или не? Възложителят не трябва да удържа и да внася удръжките върху трудовите възнаграждение, ако не е налице трудово правоотношение. Законът ххх няма отношение по въпроса дали Вие сте предприемач по отношение на данъчното облагане и дали например имате право на данъчно облекчение за самонаети лица или данъчно облекчение стартиращи предприемачи.

Както обикновено, ние ще определим по Вашата данъчна декларация дали сте предприемач по отношение на данъчното законодателство. За целта ще вземем под внимание общия брой поръчки: ще прегледаме реализираната от Вас печалба, времето, което работите за Вашата фирма и евентуалното наличие на фирмени рискове.

Ако искате да разберете дали сте предприемач по отношение на данъчното законодателство, можете да направите проверка на интернет страницата belastingdienst.nl/ondernemerscheck.

Превода е направен с любезното съдействие на фирма НЛ Преводи, преводаческа агенция, тясно специализирана в преводи от и на нидерландски (холандски) език https://nl-translations.bg/nl/home-nl/

 

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=734