Счетоводни Услуги
 
Мерки за финансово подпомагане доходите за самонаетите лица поради Корона вируса

Мерки за финансово подпомагане доходите за самонаетите лица поради Корона вируса

Временно предоставяне на финансово подпомагане доходите за самонаетите лица, както и малките и средни фирми

Предвижда се временна подкрепа за подпомагане доходите на самостоятелно заетите предприемачи с жизнеспособна компания, които временно са във финансови затруднения. Тази схема се планира да се приложи за фрилансери и малки и средни фирми и възлиза на максимум
€ 1.500 евро нето на месец. Схемата се основава на съществуващия закон BBZ, но ще се прилага по-бързо. Тази разпоредба има временно гъвкави условия поради специалната ситуация, в която Нидерландия се оказва: например, няма да е необходимо получените помощи да се връщат. Преди често се даваше под формата на заем.

Схемата позволява на самонаетите лица да кандидатстват за подпомагане под формата на добавки към доходите им и / или заем за оборотен капитал. Подобно на BBZ, този регламент се прилага от общините. Така че най-вероятно и сега ще трябва да кандидатствате към общината. За това се нуждаете от регистрация в Търговската палата и документ за самоличност. Общината също се нуждае от информация за членовете на вашето семейство. Целта е в рамките на 4 седмици след регистрацията да получите помощите, за които кандидатствате.

Министерството на социалните въпроси и заетостта допълнително разработва мярката, наред с други такива. Мярката за финансово подпомагане влиза в сила със задна дата от 1 март 2020 г. и ще продължи до 1 юни 2020 г.

По какво се различава отпуснатата помощ от „нормалната помощ“ BBZ?

Тестът за жизнеспособност на фирмата не се прилага, което означава, че заявленията могат да бъдат обработвани бързо.

Подкрепата за подпомагане доходите на предприемачите ще се предоставя за максимален период от 3 месеца. Срока за обработване на заявките ще е в рамките на 4 седмици, вместо 13. Ще има опция и за изплащане на авансови суми.

Нивото на подпомагане на дохода зависи от дохода и състава на домакинството. Тази ускорена процедура ще важи и за направата на заявление за получаване на заем за оборотен капитал до € 10.157 евро.

Помощите, допълващи доходите до социалния минимум в рамките на тези три месеца ще бъдат безвъзмездни и няма нужда да бъдат връщани. Няма да се вземат под внимание доходите на партньора, както е при нормалното BBZ запитване.

При отпускане на заем за оборотен капитал се дава и възможност за отсрочване на задължението за погасяване. Ще бъде прилагана и по-ниска лихва, отколкото при нормалното запитване на BBZ.

Схема на обезщетение: € 4.000 евро за пряко засегнати предприемачи

В скоро време кабинетът ще създаде схема за компенсация на фирмите в браншовете, които са пряко засегнати от Корона вируса. Министърът по икономически въпроси Ерик Вибес обяви на пресконференцията от 17 март 2020 г., че тези компании ще получат еднократна финансова помощ от € 4.000 евро. По-късно ще бъде оповестено при какви условия точно ще се отпускат средствата и кои фирми ще отговарят на условията. Министърът специално спомена фирмите в сектора на хранителната промишленост, туристическата индустрия, фирмите организатори на събития, както и някои компании в културния сектор. Това са все сектори, при които би било трудно да се наваксат загубите и щетите, дори корона вируса да отмине.

Отсрочка за плащане на данъци
Ако имате финансови затруднения с плащането на вашите данъци поради кризата с Корона вируса, можете да поискате от данъчните власти да преустановят срока на плащане, тоест да го замразят. Това важи за вашият данък върху доходите, корпоративен данък, данък върху продажбите и данъка върху заплатите. Трябва да мотивирате заявлението си писмено. Разглеждането на запитването ви ще отнеме известно време. Ако платите данъците си със закъснение през следващите месеци, Данъчната и митническата администрация няма да ви наложат глоби и лихви за закъснението. Ако очаквате по-ниска печалба поради настоящата ситуация, препоръчително е също да поискате намаляване на облагаемата си печалба за 2020 година.

Тъй като в сила влизат много мерки едновременно, времето за обработка може да се увеличи.

Временно се прекратява и плащането на лихва при закъснение в плащането на данъците ви

Лихвата която дължите при закъснение, която обикновено започва да се брои след изтичане на срока за плащане, временно се намалява от 4% на почти 0%. Това се отнася за всички данъчни задължения. Данъчната ставка също временно се определя на най-ниската възможна ставка за всички предприемачи.

Цитиран източник на информация:
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#inkomensondersteuning

Официална актуална информация за Корона вируса ще намерите на тази страницаhttps://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus