Счетоводни Услуги
 
BG Start

Услуги

Счетоводна къща БГ Старт предлага различни счетоводни услуги и консултации на територията на Нидерландия и България.

 • Административни
  • Годишно счетоводно приклюване;
  • Водене на делова кореспонденция;
  • Водене на заплати.
 • Годишни счетоводни отчети
  • Проверка и заверка (одит) на годишни финансови отчети на фирми, неподлежащи на задължителен независим финансов одит;
  • Годишно счетоводно приключване;
  • Изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Данъчни услуги
  • Изготвяне и подаване на декларации по ДДС (данък добавена стойност);
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
  • Изготвяне на декларациите за данък печалба;
  • Изготвяне на декларациите данък заплати (ТРЗ).
 • Консултации
  • Счетоводно и данъчно консултиране;
  • Консултации по трудово и осигурително законодателство;
  • Писане и подаване на жалби към различни институции;
  • Водене на лична кореспонденция.