Връщане към Услуги

Условия на работа

Еднократните услуги са с предварително заплащане, за абонаментното обслужване сключваме писмен договор. След проведената среща за запознанство, ние ви изпращаме писмена оферта за нашите услуги. Ако сте съгласни с условията подписваме договор за една година.

Желателно е да имате имейл адрес, принтер, скенер, както и достъп до Скайп. Също така използваме и WhatsUp, Viber. Това е важно условие за добрите и бързи комуникации с нас.

Администрацията ви е в ред. Вие изготвяте сами фактурите си по продажбите и евентуално вашата касова книга. Ако желаете можем да ви помогнем в началото. Ако предпочитате можете да работим заедно в облака (in de cloud). така ще имате гаранция, че клиентите ви ще получават на време вашите професионално изглеждащи фактури, което е гаранция и за по-бързото им плащане.

Вие отговаряте за това на време да ни предавате всички документи на всяко тримесечие (банковите извлечения, фактурите по покупките, продажбите и други). За предпочитане е това да става до 10-то число на месеците януари, април, юли и октомври). Може да ни предадете администрацията си лично, по пощата или по имейл, сканирани.

Повечето предприемачи подават декларация ДДС на тримесечие. Ако периода ви на подаване на декларацията ДДС е на тримесечие, то срока е до един месец, след изтичане на тримесечието.

Ако периода ви на подаване на декларацията ДДС е на година, то крайния срок е до три месеца, след изтичане на годината, или преди края на месец март.

Ако оборота ви на година надвишава € 100.000, то вие най-вероятно трябва ежемесечно да подавате декларация данък добавена стойност. Ако периода ви на подаване на декларацията ДДС е всеки месец, то крайния срок на подаване и плащане е до един месец след изтичането му.

За да ви улесним, сме ви подготвили един индекс. Съветваме ви да си подредите документите по начина, който ви предлагаме. Моля изтеглете си файла.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?page_id=469