Счетоводни Услуги
 
BG Start

Условия на работа

Еднократните услуги са с предварително заплащане, за абонаментното обслужване сключваме писмен договор. След проведената среща за запознанство, ние ви изпращаме писмена оферта за нашите услуги. Ако сте съгласни с условията подписваме договор за една година.

Желателно е да имате имейл адрес, принтер, скенер, както и достъп до Скайп. Също така използваме и WhatsUp, Viber. Това е важно условие за добрите и бързи комуникации с нас.

Администрацията ви е в ред. Вие изготвяте сами фактурите си по продажбите и евентуално вашата касова книга. Ако желаете можем да ви помогнем в началото. Ако предпочитате можете да работим заедно в облака (in de cloud). така ще имате гаранция, че клиентите ви ще получават на време вашите професионално изглеждащи фактури, което е гаранция и за по-бързото им плащане.

Вие отговаряте за това на време да ни предавате всички документи на всяко тримесечие (банковите извлечения, фактурите по покупките, продажбите и други). За предпочитане е това да става до 10-то число на месеците януари, април, юли и октомври). Може да ни предадете администрацията си лично, по пощата или по имейл, сканирани.

Повечето предприемачи подават декларация ДДС на тримесечие. Ако периода ви на подаване на декларацията ДДС е на тримесечие, то срока е до един месец, след изтичане на тримесечието.

Ако периода ви на подаване на декларацията ДДС е на година, то крайния срок е до три месеца, след изтичане на годината, или преди края на месец март.

Ако оборота ви на година надвишава € 100.000, то вие най-вероятно трябва ежемесечно да подавате декларация данък добавена стойност. Ако периода ви на подаване на декларацията ДДС е всеки месец, то крайния срок на подаване и плащане е до един месец след изтичането му.

За да ви улесним, сме ви подготвили един индекс. Съветваме ви да си подредите документите по начина, който ви предлагаме. Моля изтеглете си файла.