Счетоводни Услуги
 
BG Start

Кога ви признават за предприемач в Холандия?

В Нидерландия българите имат право да изпълняват поръчки като еднолични търговци. Като едноличен търговец нямате трудов договор и следователно нямате право на:

• обичайната заплата за тази работа
• възнаграждение за отпуск
• заплащане на трудовото възнаграждение при заболяване
• обезщетение за безработица или нетрудоспособност
• защита от уволнение

Трябва сами да сключите застраховка за защита на дохода, която се изплаща в случай на заболяване, нетрудоспособност или безработица. Не забравяйте, че сами трябва да плащате данъците. Предварително се договорете точно какви дейности ще извършвате и на каква цена. Имайте предвид, че Вие сами ще се договаряте и заплащането ще постъпва в пълен размер директно при Вас.

Едноличен търговец ли съм или работник?

Ако някой друг се договаря вместо Вас и/или плащането се извършва чрез посредник, е много вероятно в действителност да не работите като едноличен търговец. Често се случва хора да бъдат наемани привидно като еднолични търговци, но в действителност да работят под ръководството на възложителя. Това се контролира от Инспекцията по труда, която проверява следното:

• Работите ли изцяло на собствен риск?
• Предварително изготвили ли сте заедно договор и преговаряли ли сте за цената?
• Плащането извършва ли се директно на Вас в пълен размер?
• Можете ли сами да решавате как да извършвате работата?
• Можете ли да определяте работното си време?
• Работите ли с Ваши собствени инструменти и материали?

Ако в действителност работите под ръководството на Вашия възложител или на друго лице, то тогава сте работник. В този случай на възложителя може да бъде наложена висока глоба, тъй като не е подал заявление за разрешително за работа. За Вас се прилагат правата и задълженията на работниците. Има голяма вероятност да загубите работата си.