BG Start

Счетоводни Услуги
 
BG Start

Спешни мерки свързани с Корона вируса. Какво се променя за работещите на заплата работници?

Кабинетът обяви голям спешен пакет от мерки за смекчаване на икономическите последици от Короната. Най-важната мярка е сформирания фонд, от който работодателите да могат да получат обезщетение за разходите за заплати на служителите си. Това ще направи излишно искането от страна на работодателите на намаляване работното време на служителите им.

Това беше мярка, която се въведе преди няколко седмици за фирмите, страдащи от последствията на Корона вируса.

Ако дадена фирма очаква временно да загуби много оборот, тя може да изпрати целия или част от своя персонал у дома. За не отработените часове, UWV възстановяваше по 70% от направените разходи за персонал на работодателите.

Алтернатива

Така въведената мярка се оказа напълно неефективна. Общо 78 000 компании вече са кандидатствали до момента за намаляване на работното време на своите служители и последствията са, че всички тези направени запитвания не могат да бъдат обработени и разгледани достатъчно бързо.

И така, сега има алтернатива: съкратено мярката се казва NOW или временна спешна мярка, с помощта на която работниците да запазят работното си място. Тази мярка работи по различен начин, което означава, че помощите могат да бъдат разпределени много по-бързо и много повече фирми могат да кандидатстват за нея.

Фирмите, които вече са със съкратено работно време, просто го запазват. Всички компании, подали заявление за намаляване работното време на служителите си, които все още не са получили отговор на запитването си ще бъдат прехвърлени в новата система.

В какво се състои новата мярка NOW?
Общото правило е, че компаниите, които очакват загуба от повече от 20% от нормалния си оборот поради кризата, могат да кандидатстват за добавки, свързани с компенсирането на разходите за персонал. Максимума който фирмите могат да получат като компенсация за заплатите на служителите може да възлиза на максимум 90% от разходите за заплати.

Но: това важи само ако компанията не уволни хора през периода, в който получават тази помощ и просто продължава да изплаща заплатите. Като компания можете да кандидатствате за три месеца, което може да бъде удължено с още три месеца.

Правата на безработните
Мярката NOW обаче със сигурност не е нов закон със същия ефект като стария. Схемата е по-благоприятна за служителите.

Ако вашия работодател е поискал намаляване на работното време и го е получил, то вие като служител ще имате право на помощи за безработица WW. В случай обаче, че фирмата за която работите фалира или вие бъдете уволнен, няма да можете да получите помощите си като безработен толкова дълго време.

Освен това по новата схема сте сигурни, че ще запазите пълния размер на заплатата си. Това не беше гаранция при другата мярка (намаляването на работното време).

Някои служители получаваха само 70% от заплатите си като компенсация. Работодателят трябваше да реши дали да допълни тази сума до 100% или не. Сега, с прилагането на новата мярка това не е така.

Мярката ще важи също така и за временно наетите работници с гъвкави договори. Фирмите също могат да използват схемата, за да не се налага да уволняват хората с гъвкав договор, работещи чрез бюро по труда и да продължат да им плащат заплата. Новата мярка важи и за тях. Агенциите за временна заетост също могат да поискат прилагането на тази мярка NOW.

Варираща компенсация
Изчислението на сумите според запланираната мярка NOW са сложни. Помощите, с които държавата ще компенсира работодателите за да могат те да продължат да изплащат работните заплати на служителите си, възлиза на максимум 90%, но реалният процент зависи от спада на оборота в резултат на кризата с корона вируса.

Все още не е ясно какви точно ще са тези проценти, защото схемата ще бъде допълнително разработена. По принцип това което се знае е, че:

Ако оборотът на фирмата спадне със 100 процента, компенсацията ще бъде 90%. Ако оборотът спадне с 50%, приносът ще бъде 45%. При намаление на оборота с 25% процента, приносът ще бъде 22,5%.

Фирмата, в която работите, ще получи авансово 80% от исканата сума, въз основа на прогнозата на спада на оборота. След това ще бъде проверено дали предварителните изчисления съвпадат с действителността и ако е необходимо ще има изравняване.

Разходи за държавата
Схемата ще струва на държавата доста пари. Ако една четвърт от работодателите кандидатстват за 45 процента от заплатите си, това вече ще струва 10 милиарда евро през следващите три месеца, това е изчислило Министерството на икономиката.

Ползван източник:
https://www.rtlnieuws.nl/economie/personal-finance/artikel/5060631/now-corona-ww-werktijdverkorting-dit-verander-er-voor-jou

Мерки за финансово подпомагане доходите за самонаетите лица поради Корона вируса

Временно предоставяне на финансово подпомагане доходите за самонаетите лица, както и малките и средни фирми

Предвижда се временна подкрепа за подпомагане доходите на самостоятелно заетите предприемачи с жизнеспособна компания, които временно са във финансови затруднения. Тази схема се планира да се приложи за фрилансери и малки и средни фирми и възлиза на максимум
€ 1.500 евро нето на месец. Схемата се основава на съществуващия закон BBZ, но ще се прилага по-бързо. Тази разпоредба има временно гъвкави условия поради специалната ситуация, в която Нидерландия се оказва: например, няма да е необходимо получените помощи да се връщат. Преди често се даваше под формата на заем.

Схемата позволява на самонаетите лица да кандидатстват за подпомагане под формата на добавки към доходите им и / или заем за оборотен капитал. Подобно на BBZ, този регламент се прилага от общините. Така че най-вероятно и сега ще трябва да кандидатствате към общината. За това се нуждаете от регистрация в Търговската палата и документ за самоличност. Общината също се нуждае от информация за членовете на вашето семейство. Целта е в рамките на 4 седмици след регистрацията да получите помощите, за които кандидатствате.

Министерството на социалните въпроси и заетостта допълнително разработва мярката, наред с други такива. Мярката за финансово подпомагане влиза в сила със задна дата от 1 март 2020 г. и ще продължи до 1 юни 2020 г.

По какво се различава отпуснатата помощ от „нормалната помощ“ BBZ?

Тестът за жизнеспособност на фирмата не се прилага, което означава, че заявленията могат да бъдат обработвани бързо.

Подкрепата за подпомагане доходите на предприемачите ще се предоставя за максимален период от 3 месеца. Срока за обработване на заявките ще е в рамките на 4 седмици, вместо 13. Ще има опция и за изплащане на авансови суми.

Нивото на подпомагане на дохода зависи от дохода и състава на домакинството. Тази ускорена процедура ще важи и за направата на заявление за получаване на заем за оборотен капитал до € 10.157 евро.

Помощите, допълващи доходите до социалния минимум в рамките на тези три месеца ще бъдат безвъзмездни и няма нужда да бъдат връщани. Няма да се вземат под внимание доходите на партньора, както е при нормалното BBZ запитване.

При отпускане на заем за оборотен капитал се дава и възможност за отсрочване на задължението за погасяване. Ще бъде прилагана и по-ниска лихва, отколкото при нормалното запитване на BBZ.

Схема на обезщетение: € 4.000 евро за пряко засегнати предприемачи

В скоро време кабинетът ще създаде схема за компенсация на фирмите в браншовете, които са пряко засегнати от Корона вируса. Министърът по икономически въпроси Ерик Вибес обяви на пресконференцията от 17 март 2020 г., че тези компании ще получат еднократна финансова помощ от € 4.000 евро. По-късно ще бъде оповестено при какви условия точно ще се отпускат средствата и кои фирми ще отговарят на условията. Министърът специално спомена фирмите в сектора на хранителната промишленост, туристическата индустрия, фирмите организатори на събития, както и някои компании в културния сектор. Това са все сектори, при които би било трудно да се наваксат загубите и щетите, дори корона вируса да отмине.

Отсрочка за плащане на данъци
Ако имате финансови затруднения с плащането на вашите данъци поради кризата с Корона вируса, можете да поискате от данъчните власти да преустановят срока на плащане, тоест да го замразят. Това важи за вашият данък върху доходите, корпоративен данък, данък върху продажбите и данъка върху заплатите. Трябва да мотивирате заявлението си писмено. Разглеждането на запитването ви ще отнеме известно време. Ако платите данъците си със закъснение през следващите месеци, Данъчната и митническата администрация няма да ви наложат глоби и лихви за закъснението. Ако очаквате по-ниска печалба поради настоящата ситуация, препоръчително е също да поискате намаляване на облагаемата си печалба за 2020 година.

Тъй като в сила влизат много мерки едновременно, времето за обработка може да се увеличи.

Временно се прекратява и плащането на лихва при закъснение в плащането на данъците ви

Лихвата която дължите при закъснение, която обикновено започва да се брои след изтичане на срока за плащане, временно се намалява от 4% на почти 0%. Това се отнася за всички данъчни задължения. Данъчната ставка също временно се определя на най-ниската възможна ставка за всички предприемачи.

Цитиран източник на информация:
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#inkomensondersteuning

Официална актуална информация за Корона вируса ще намерите на тази страницаhttps://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Промоционален ZZP пакет

Важно е всичко във Вашия бизнес да е добре организирано. Това е причината, поради която решихме да си сътрудничим с Polisa.nl. Заедно  подготвихме промоционален ZZP пакет с най-важните продукти и услуги за Вас като предприемач.…

Годишни данъчни декларации за работници и служители за 2021г.

Стандартно, всеки холандски данъкоплатец подава декларация преди 1 май 2022. Този срок се отнася само за хората, които през цялата година са били на адрес тук. Тогава подаваме така наречената декларация за частни лица или…

Годишни данъчни декларации и връщането на данъци (2017 до 2020 година) за работници и служители

Повечето трудови мигранти, без адресна регистрация в Нидерландия имат пет години срок, за да си подадат годишните данъчни декларации. Това означава, че ако примерно още не сте си подали декларацията за 2017г, то можете да…

Извънредна отсрочка за плащането на данъци поради Короната

Както знаете данъчната служба даде извънредно дълги срокове за плащането на старите данъци за предприемачите в Нидерландия. Ако сте си поискали такава отсрочка, то тя се състои в това, че от 1 октомври 2022г, данъчната…

Годишни данъчни декларации за 2020, 2021 и 2022г.

Данъчна декларация за 2020г. Стандартната отсрочка от две години, за подаването на декларациите за 2020г изтича в края на месец април 2022.   Данъчна декларация за 2021г. Стандартно, ако не си поискате отсрочка, срока за…

Крайните бенефициери и Регистъра на крайните бенефициери (UBO- register)

Кои са крайните бенефициери? Това са хората, които са крайните собственици или лицата, които упражняват контрол върху управлението на организацията. Такива са съдружниците с повече от 25% дялово участие в едно ООД (bv), тези, които…

Размер на минималното трудово възнаграждение за 2021 г.

[siteorigin_widget class=“Graphene_Post_Meta“][/siteorigin_widget] От 1 юли 2021 г. Законовият размер на минималното трудово възнаграждение е за пълна работна седмица. В повечето случаи тя е с продължителност от 36, 38 или 40 часа, като това зависи от…

Общински помощи за хора с ниски доходи

Всяка община предлага мерки в подкрепа на семействата с ниски доходи. Благодарение на тези мерки домакинствата съумяват да покриват наложителните си разходи. В тази статия ще внесем повече яснота относно тези общински мерки. Социални помощи…

Имам ли право на социално жилище под наем от жилищна корпорация

[siteorigin_widget class=“Graphene_Post_Meta“][/siteorigin_widget] За да бъдете одобрен за социално жилище под наем от жилищна корпорация, трябва да отговаряте на определени условия. Едно от тях е да се запишете към жилищна корпорация. От своя страна жилищната корпорация…

Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

[siteorigin_widget class=“Graphene_Post_Meta“][/siteorigin_widget] Дали все още можете да кандидатствате за тези помощи или не, зависи от общината в която живеете. Информирайте се чрез уебстраницата на общината. Целта на временната мярка за покриване на наложителните разходи (TONK)…