Спешни мерки свързани с Корона вируса. Какво се променя за работещите на заплата работници?

Кабинетът обяви голям спешен пакет от мерки за смекчаване на икономическите последици от Короната. Най-важната мярка е сформирания фонд, от който работодателите да могат да получат обезщетение за разходите за заплати на служителите си. Това ще направи излишно искането от страна на работодателите на намаляване работното време на служителите им. Това беше мярка, която се …

Прочетете повече

Мерки за финансово подпомагане доходите за самонаетите лица поради Корона вируса

Временно предоставяне на финансово подпомагане доходите за самонаетите лица, както и малките и средни фирмиПредвижда се временна подкрепа за подпомагане доходите на самостоятелно заетите предприемачи с жизнеспособна компания, които временно са във финансови затруднения. Тази схема се планира да се приложи за фрилансери и малки и средни фирми и възлиза на максимум € 1.500 евро …

Прочетете повече

Как да докажа трудовия си стаж от Нидерландия, ако планирам да кандидатствам за обезщетения за безработица в България?

Необходими документи, които трябва да приложите при попълването на формуляр Е 301/PD U1 от UWV: Копие на трудовия договор при започване на работа от всеки един работодател; Копие от прекратения договор от всеки един работодател; Копие на фиша за заплата от последните 3 месеца. Описание на функциите ви, които сте изпълнявали. Ако сте работили при …

Прочетете повече

Временна мярка за гъвкави работници (TOFA)

(Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten  (TOFA) ) Обсъжда се ново предложение : Временна мярка за гъвкави работници (TOFA). TOFA е предназначен за служители с гъвкав /непостоянен договор, които почти нямат доходи и не могат да получат обезщетение поради кризата „Корона вирус”. Схемата се състои от еднократно плащане за периода март, април и май 2020 г. …

Прочетете повече

Как да докажа трудовия си стаж от България, ако планирам да кандидатствам за обезщетения за безработица в Нидерландия?

Формулярът U1 удостоверява периодите ви на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията ви за безработица. Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна, където сте работили и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на …

Прочетете повече

Видове юридически лица в Нидерландия

Как да изберем най-подходящата правна форма? Едноличен търговец – Eenmanszaak Дружество с ограничена отговорност (ООД) – BV Акционерно дружество (АД) – NV Съдружие Командитно дружество (КД) – CV Сдружение (Vereniging) Кооперация (Coöperatie) Фондация Правилният избор Вашата фирма трябва да има юридическа форма, така наречената правна форма, като например едноличен търговец, събирателно дружество или ООД. В …

Прочетете повече

Накратко за паричното обезщетение за безработица

Какво трябва да знаете, ако станете безработен/на и искате да  подадете  заявление за парично обезщетение за безработица (“WW-uitkering“)? На какви условия трябва да отговаряте? Какви са Вашите права и задължения през времето, когато получавате обезщетение за безработица? Подбрали сме за Вас най-важната информация по този въпрос. Кaквo трябва да знаете за паричното обезщетение за безработица? …

Прочетете повече

За Нидерландската пенсия

Пенсии и обезщетения за старост Кога имате право на обезщетения за старост?  Хората, които живеят или работят в Холандия, са осигурени съгласно Общия закон за пенсиите за старост (Algemene Ouderdomswet, AOW). Като правило, всички мъже и жени имат право на пенсия за старост, когато навършат възраст 67 години. При определени условия може да се прави …

Прочетете повече

Детски добавки

Суми от 1 януари 2020 г. Обезщетенията за деца винаги се изплащат в края на тримесечието. Сума на дете на тримесечие: Детска възраст   Сума   0 до 5 години   € 221,49   От 6 до 11 години   € 268,95   От 12 до 17 години   € 316,41   Доходите за вашето …

Прочетете повече

Минимална работна заплата 2020

Минимална работна заплата 2020 Получавате ли минималната работна заплата? Вие работите в Нидерландия? В такъв случай имате право на нидерландската минимална заплата. Вашият работодател може да Ви плаща по-висока заплата, но не и по-ниска. Имате право и на ваканционни надбавки. Брутна минимална заплата Брутната минимална работна заплата е посочена в Закона за минималната работна заплата …

Прочетете повече

Кога трябва да преминете от Eднолична фирма към Дружество с ограничена отговорност?

Кога трябва да преминете от ЕТ към ООД? Като предприемач най-често започвате с едноличен търговец или събирателно дружество. С времето фирмата започва да се разраства и в един момент си задавате въпроса дали не е по-разумно да преминете към ООД (Дружество с ограничена отговорност). При такъв избор има няколко неща, които трябва да се вземат …

Прочетете повече

Полезна информация за вашата кола

https://www.bgstart.nl/bg/?attachment_id=638

Прочети повече