Спешни мерки свързани с Корона вируса. Какво се променя за работещите на заплата работници?

Кабинетът обяви голям спешен пакет от мерки за смекчаване на икономическите последици от Короната. Най-важната мярка е сформирания фонд, от който работодателите да могат да получат обезщетение за разходите за заплати на служителите си. Това ще направи излишно искането от страна на работодателите на намаляване работното време на служителите им. Това беше мярка, която се …

Прочетете повече

Мерки за финансово подпомагане доходите за самонаетите лица поради Корона вируса

Временно предоставяне на финансово подпомагане доходите за самонаетите лица, както и малките и средни фирмиПредвижда се временна подкрепа за подпомагане доходите на самостоятелно заетите предприемачи с жизнеспособна компания, които временно са във финансови затруднения. Тази схема се планира да се приложи за фрилансери и малки и средни фирми и възлиза на максимум € 1.500 евро …

Прочетете повече

Не отговаряте на изискванията за получаване на държавни помощи, какво да правите?

Какво да правите, ако не отговаряте на изискванията за получаване на държавни помощи, но в същото време не разполагате с достатъчно средства, за да продължите работата на фирмата си? Има и други възможности. схемата за оказване на съдействие на самонаети лица (BBZ) Наредбата за оказване на съдействие на самонаети лица (Bbz) има за цел да …

Прочетете повече

Aко сте самонаето лице без персонал и през 2021 г. имате по-ниски доходи, поискайте да ви намалят временния налог

Започна новата бизнес година. Сега е точния момент да направим прогноза за очакваните доходи през годината. Ако поради ситуацията с Корона вируса например очаквате доходите ви през годината да са променливи, може би е добра идея да проверите какъв е определеният от Данъчната служба временен налог и евентуално да поискате да го променят. Този временен …

Прочетете повече

Факторинг – как да ускоря плащанията по фактурите ми?

КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ФАКТУРАТА ВИ ДА БЪДЕ ПЛАТЕНА В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС? ТОВА Е ВЪЗМОЖНО! Фактът, че повечето от клиентите ви искат от вас да им дадете дълъг срок за плащане на фактурите ви (60, дори 90 дни срок за плащане не е изключение), не само че е неприятен, но може да застраши дейността …

Прочетете повече

За фондациите в Нидерландия

Общественополезни организации Общественополезните организации (съкратено ANBI) могат да ползват определени данъчни преференции върху получените от тях наследства и дарения. Организации, които искат да се регистрират като общественополезни трябва да получат статут за такива от Данъчната служба, като за целта трябва да подадат молба за кандидатстване. Държавата, областите, общините и водоразпределителните дружества при всички положения са …

Прочетете повече

Данък общ доход

ДОД се плаща от всички хора. И докато при трудов договор данъкът върху дохода пряко зависи от договорената работна заплата при независимият предприемач има известна свобода, както и риск. В този случай съветите на един добър счетоводител и прецизно водене на фирмената администрация могат значително да намалят облагаемият доход. Данък общ доход (Inkomstenbelasting) се плаща …

Прочетете повече

Отваряне на онлайн магазин

Броят на онлайн магазините в Нидерландия се увеличава с бързи темпове в последните години. Корона кризата допълнително ускори този процес и преориентира много стартиращи и вече съществуващи бизнеси да се насочат към този начин на продажби. Независимо дали става дума за стоки или услуги, в сегашната ситуация потребителят поръчва повече онлайн, отколкото когато и да …

Прочетете повече

Удостоверение за неизползване на автомобил за лични нужди: издаване, промяна и прекратяване

Ако можете да докажете, че не сте използвали фирмения автомобил за лични нужди повече от 500 км. през съответната календарна година, няма да дължите данък върху това. За целта трябва да подадете заявление за издаване на “Удостоверение за неизползване на автомобил за лични нужди”. В тази статия ще разясним в кои ситуации трябва да поискате …

Прочетете повече

Данъчно облекчение за малки инвестиции

Ако инвестирате в дълготрайни активи, можете да се възползвате от данъчното облекчение за малки инвестиции. За целта трябва да инвестирате в активи, за които можете да ползвате това облекчение. С данъчното облекчение на практика се намалява облагаемата Ви печалба. Размерът зависи от инвестираната сума през съответната отчетна година. Точните суми са посочени в таблиците по-долу: …

Прочетете повече

Пример за ползване на личен автомобил за фирмени нужди с отчетност на пробега

Имате счетоводна и консултантска кантора и използвате личния си автомобил за фирмени нужди. Годишните разходи за поддръжката и употребата му са както следва: Вид разход Сума (в евро) Застрахователна премия 400 Данък 350 Гориво 4 000 (ДДС: 840) Поддръжка 500 (ДДС: 105) Водите си отчетност за личната му употреба, от която става ясно, че годишният пробег …

Прочетете повече

Таблица данъчно облекчение за работещ партньор

Можете да се възползвате от това данъчно облекчение, ако отговаряте на следните условия: Вие сте предприемач Отговаряте на изискванията за брой отработени часове Партньорът Ви работи във фирмата поне 525 часа без да получава възнаграждение или получава възнаграждение под 5000 евро. Ако възнаграждението, което плащате на партньора си е по-ниско от 5000 евро, не можете …

Прочетете повече

Прочети повече