Счетоводни Услуги
 
Етикет: <span>коронавирус</span>

ТОЗО 2: Мерки за финансово подпомагане, допълване на доходите на самонаетите лица и даването на заеми

Временната схема за самостоятелно заети лица (Tozo) се прилага за самонаети лица, които са във финансови затруднения поради корона кризата. Схемата се състои от две разпоредби: Допълнение към доходите за издръжка на вашето домакинство до…

Отлагане на плащанията поради корона вируса след 1 октомври 2020

(Bijzondere uitstel van betaling на 1 oktober2020) Поради Корона вируса Кабинетът взе специалната мярка за отсрочване на плащанията на данъци да продължи до края на тази година. Предприемачите, които са използували схемата през 2020, трябва…

Специално отлагане на плащанията на данъци поради кризата с корона

(Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis) Ако не сте в състояние да платите данъците си, то вие можете да поискате от данъчната служба специална отсрочка на плащането. Когато получите специално отсрочване на плащане за първи…

Временна мярка за гъвкави работници (TOFA)

(Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten  (TOFA) ) Обсъжда се ново предложение : Временна мярка за гъвкави работници (TOFA). TOFA е предназначен за служители с гъвкав /непостоянен договор, които почти нямат доходи и не могат да…

Спешни мерки свързани с Корона вируса. Какво се променя за работещите на заплата работници?

Кабинетът обяви голям спешен пакет от мерки за смекчаване на икономическите последици от Короната. Най-важната мярка е сформирания фонд, от който работодателите да могат да получат обезщетение за разходите за заплати на служителите си. Това ще направи излишно искането от страна на работодателите на намаляване работното време на служителите им.

Това беше мярка, която се въведе преди няколко седмици за фирмите, страдащи от последствията на Корона вируса.

Ако дадена фирма очаква временно да загуби много оборот, тя може да изпрати целия или част от своя персонал у дома. За не отработените часове, UWV възстановяваше по 70% от направените разходи за персонал на работодателите.

Алтернатива

Така въведената мярка се оказа напълно неефективна. Общо 78 000 компании вече са кандидатствали до момента за намаляване на работното време на своите служители и последствията са, че всички тези направени запитвания не могат да бъдат обработени и разгледани достатъчно бързо.

И така, сега има алтернатива: съкратено мярката се казва NOW или временна спешна мярка, с помощта на която работниците да запазят работното си място. Тази мярка работи по различен начин, което означава, че помощите могат да бъдат разпределени много по-бързо и много повече фирми могат да кандидатстват за нея.

Фирмите, които вече са със съкратено работно време, просто го запазват. Всички компании, подали заявление за намаляване работното време на служителите си, които все още не са получили отговор на запитването си ще бъдат прехвърлени в новата система.

В какво се състои новата мярка NOW?
Общото правило е, че компаниите, които очакват загуба от повече от 20% от нормалния си оборот поради кризата, могат да кандидатстват за добавки, свързани с компенсирането на разходите за персонал. Максимума който фирмите могат да получат като компенсация за заплатите на служителите може да възлиза на максимум 90% от разходите за заплати.

Но: това важи само ако компанията не уволни хора през периода, в който получават тази помощ и просто продължава да изплаща заплатите. Като компания можете да кандидатствате за три месеца, което може да бъде удължено с още три месеца.

Правата на безработните
Мярката NOW обаче със сигурност не е нов закон със същия ефект като стария. Схемата е по-благоприятна за служителите.

Ако вашия работодател е поискал намаляване на работното време и го е получил, то вие като служител ще имате право на помощи за безработица WW. В случай обаче, че фирмата за която работите фалира или вие бъдете уволнен, няма да можете да получите помощите си като безработен толкова дълго време.

Освен това по новата схема сте сигурни, че ще запазите пълния размер на заплатата си. Това не беше гаранция при другата мярка (намаляването на работното време).

Някои служители получаваха само 70% от заплатите си като компенсация. Работодателят трябваше да реши дали да допълни тази сума до 100% или не. Сега, с прилагането на новата мярка това не е така.

Мярката ще важи също така и за временно наетите работници с гъвкави договори. Фирмите също могат да използват схемата, за да не се налага да уволняват хората с гъвкав договор, работещи чрез бюро по труда и да продължат да им плащат заплата. Новата мярка важи и за тях. Агенциите за временна заетост също могат да поискат прилагането на тази мярка NOW.

Варираща компенсация
Изчислението на сумите според запланираната мярка NOW са сложни. Помощите, с които държавата ще компенсира работодателите за да могат те да продължат да изплащат работните заплати на служителите си, възлиза на максимум 90%, но реалният процент зависи от спада на оборота в резултат на кризата с корона вируса.

Все още не е ясно какви точно ще са тези проценти, защото схемата ще бъде допълнително разработена. По принцип това което се знае е, че:

Ако оборотът на фирмата спадне със 100 процента, компенсацията ще бъде 90%. Ако оборотът спадне с 50%, приносът ще бъде 45%. При намаление на оборота с 25% процента, приносът ще бъде 22,5%.

Фирмата, в която работите, ще получи авансово 80% от исканата сума, въз основа на прогнозата на спада на оборота. След това ще бъде проверено дали предварителните изчисления съвпадат с действителността и ако е необходимо ще има изравняване.

Разходи за държавата
Схемата ще струва на държавата доста пари. Ако една четвърт от работодателите кандидатстват за 45 процента от заплатите си, това вече ще струва 10 милиарда евро през следващите три месеца, това е изчислило Министерството на икономиката.

Ползван източник:
https://www.rtlnieuws.nl/economie/personal-finance/artikel/5060631/now-corona-ww-werktijdverkorting-dit-verander-er-voor-jou