Category: Algemeen

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

Bekijk het overzicht Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet: Persoonlijke gegevens • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen • uw rekeningnummer • uw DigiD en dat van uw partner Inkomsten • uw jaaropgaven over 2017 En als u die niet hebt: uw salarisstroken …

Continue reading

Meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet: U bent ondernemer. U voldoet aan het urencriterium. Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.   Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan …

Continue reading

Bewaar uw administratie

Gooi niet al te snel uw administratie weg. U moet namelijk rekening houden met de wettelijke bewaartermijn van ten minste zeven jaar van uw administratieve gegevens. Met betrekking tot onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.

Breng zakelijke kosten in aftrek

Uw winst wordt ook verlaagd door zakelijke kosten in aftrek te brengen. Dit zijn kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming en die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Tip: Ga na of u bijvoorbeeld te maken heeft met de …

Continue reading