Category: Inkomstenbelasting

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

Woonde u in 2017 buiten Nederland? Maar had u inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan vult u de belastingaangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in. Bekijk of u alle gegevens bij de hand hebt. Dan kunt u meteen aan de slag. Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet: Persoonlijke …

Continue reading

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert

In 2018 is het heffingsvrij vermogen in box 3: € 30.000.

Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

Hebt u een eigen woning? Dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Of hebt u een bedrijf, en is de woning waar u in woont onderdeel van uw zakelijk vermogen? Ook dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen, het woningforfait. Berekenen eigenwoningforfait en woningforfait U berekent uw eigenwoningforfait en …

Continue reading

Bijtelling auto van de zaak

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2018 zijn de percentages onveranderd in vergelijk met 2017. Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2018? Dan geldt de bijtelling van de tabel …

Continue reading

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de hoogste belastingschijf valt? Dan berekenen wij de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst tegen het percentage van de hoogste schijf. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de hoogste schijf valt. Wij tellen dan …

Continue reading

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. U kunt ook een kopie maken van uw aanslag inkomstenbelasting. Dat is ook vaak goed. De inkomensverklaring van 2017 is nog niet beschikbaar. Die kunt u pas vanaf eind juni 2018 downloaden. Downloaden doet u zo: Log in op Mijn Belastingdienst. Inloggen op Mijn Belastingdienst …

Continue reading

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

Bekijk het overzicht Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet: Persoonlijke gegevens • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen • uw rekeningnummer • uw DigiD en dat van uw partner Inkomsten • uw jaaropgaven over 2017 En als u die niet hebt: uw salarisstroken …

Continue reading

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert in 2017

In 2017 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 25.000.

Berekening belasting over vermogen wordt anders vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Er zijn dan 3 vermogensschijven. U hebt daarmee meer voordeel over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het heffingsvrij vermogen omhoog …

Continue reading

Oudedagsreserve 2017

Voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8 % …

Continue reading