Category: Inkomstenbelasting

Nov 24 2016

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert in 2016

In 2016 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 24.437.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=602

Nov 24 2016

Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: – U bent tussen de 18 en 40 jaar. – U gebruikt het bedrag van de …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=598

Nov 24 2016

Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=595

Nov 24 2016

Wacht met schenken voor een eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dat gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016  tot € 100.000. Daarnaast komt …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=582

Nov 24 2016

Meld lening BV voor eigen woning in de aangifte

Indien u een eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2016 en daarin ook de renteaftrek te claimen.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=574

Nov 24 2016

Bent u resultaatgenieter of ondernemer?

U komt als ondernemer in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling ongeacht of u voldoet aan het urencriterium. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en bedraagt 14%. Let op: De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=562

Nov 24 2016

Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=550

Nov 24 2016

Maak nu nog gebruik van de innovatiebox

Innoverende ondernemers dienen dit jaar nog na te gaan of ze voldoen aan de nu nog soepele regels voor de innovatiebox. Alle winsten die namelijk voortkomen vanuit die innovatie worden belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5%.  De regels voor de innovatiebox worden in 2017 strenger. Er komt een onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtigen. …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=546

Nov 24 2016

Laatste kans aftrek onderhoud monumentenwoning

U krijgt als eigenaar van een rijksmonument nog een laatste kans in uw aangifte inkomstenbelasting 2016 om de kosten van onderhoud in aftrek te brengen. Deze regeling komt met ingang van 2017 te vervallen. Tip: Indien u nu al verplichtingen bent aangegaan voor onderhoud maar het onderhoud vindt pas na 1 januari 2017 plaats, dan …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=544

Nov 24 2016

Einde aan aftrek scholingskosten

U kunt in 2017 nog voor de laatste keer scholingskosten in aftrek brengen. Deze aftrekpost verdwijnt namelijk in 2018. U kunt daarna onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor scholingsvouchers. Deze zijn niet fiscaal geregeld. Tip: U kunt als ondernemer de kosten voor scholing wel blijven aftrekken indien u kunt aantonen dat het gaat om …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=542