Category: IB ondernemers

Bijtelling auto van de zaak

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2018 zijn de percentages onveranderd in vergelijk met 2017. Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2018? Dan geldt de bijtelling van de tabel …

Continue reading

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. U kunt ook een kopie maken van uw aanslag inkomstenbelasting. Dat is ook vaak goed. De inkomensverklaring van 2017 is nog niet beschikbaar. Die kunt u pas vanaf eind juni 2018 downloaden. Downloaden doet u zo: Log in op Mijn Belastingdienst. Inloggen op Mijn Belastingdienst …

Continue reading

Over 2017 te weinig btw aangegeven? Herstel en betaal voor 1 april 2018.

Over 2017 te weinig btw aangegeven? Herstel en betaal voor 1 april 2018. Dan betaalt u geen belastingrente en boete. Corrigeren kan alleen digitaal Vorig jaar te weinig btw aangegeven? Herstel dan de gemaakte fout. Dan betaalt u geen belastingrente en meestal geen boete. U kunt een correctie op btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog digitaal doorgeven. …

Continue reading

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

Bekijk het overzicht Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet: Persoonlijke gegevens • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen • uw rekeningnummer • uw DigiD en dat van uw partner Inkomsten • uw jaaropgaven over 2017 En als u die niet hebt: uw salarisstroken …

Continue reading

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillende uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Het kabinet streeft naar …

Continue reading

Oudedagsreserve 2017

Voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8 % …

Continue reading

Meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet: U bent ondernemer. U voldoet aan het urencriterium. Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.   Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan …

Continue reading

Zelfstandigenaftrek 2017

Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2017 een bedrag van € 7.280. De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt …

Continue reading

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

Als u in 2017 een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor sommige bedrijfsmiddelen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017    

Bijtelling privégebruik auto 2017

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2017 zijn er 2 …

Continue reading