Category: Eigen woning

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert

In 2018 is het heffingsvrij vermogen in box 3: € 30.000.

Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

Hebt u een eigen woning? Dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Of hebt u een bedrijf, en is de woning waar u in woont onderdeel van uw zakelijk vermogen? Ook dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen, het woningforfait. Berekenen eigenwoningforfait en woningforfait U berekent uw eigenwoningforfait en …

Continue reading

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de hoogste belastingschijf valt? Dan berekenen wij de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst tegen het percentage van de hoogste schijf. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de hoogste schijf valt. Wij tellen dan …

Continue reading

Ik koop voor het eerst een huis – wat mag ik allemaal aftrekken?

Bij een huis kopen komt heel wat kijken. Ook financieel. Dan is het fijn om te weten waar u aan toe bent. Daarom hebben we voor u opgesomd wat u mag aftrekken én wat niet. U mag de kosten aftrekken die u maakt voor het afsluiten van uw hypotheek U mag deze kosten in 1 …

Continue reading

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert in 2016

In 2016 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 24.437.

Wacht met schenken voor een eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dat gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016  tot € 100.000. Daarnaast komt …

Continue reading