Category: Regels & Wetten

Nov 24 2016

Internationale verdragen

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld belastingen, uitlevering en mensenrechten. Per jaar sluit Nederland ongeveer 100 nieuwe verdragen. Waarom Nederland verdragen sluit Er zijn verschillende internationale onderwerpen waarbij je als staat vaak andere staten of organisaties nodig hebt. Verdragen helpen …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=615

Nov 24 2016

Oudedagsreserve 2016

Per 2016 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.774. Het percentage blijft onveranderd: 9,8% van de winst.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=611

Nov 24 2016

Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=607

Nov 24 2016

Er komen nieuwe premiekortingen voor werkgevers

Er komen voor werkgevers 2 nieuwe maatregelen: – lage-inkomensvoordeel – loonkostenvoordelen Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarnaast is het lage-inkomensvoordeel bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Lage-inkomensvoordeel Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=604

Nov 24 2016

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2016 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. U betaalt 6 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 6 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=600

Nov 24 2016

Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=595

Nov 24 2016

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 9 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 9 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=593

Nov 24 2016

Commissarissen niet meer in dienstbetrekking

Indien u momenteel een commissaris in fictieve dienstbetrekking heeft, komt hier per 1 januari 2017 een einde aan. U bent dan ook niet meer verplicht sociale premies en loonheffingen af te dragen.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=580

Nov 24 2016

Hoe gaat u uw vrije ruimte toetsen?

U hoeft als werkgever maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is. U moet dan aan het einde van het kalenderjaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=578

Nov 24 2016

Hoe hoog is uw gebruikelijk loon?

Ga na of u het juiste loon hebt opgegeven als DGA. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); € 44.000. Ligt u loon lager dan deze bedragen? Dan moet …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=571