Category: Verenigingen

Wanneer moet een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie aangifte doen?

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Enkele voorbeelden van beperkte belastingplicht zijn: – sportclubs en organisatoren van sportevenementen – algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) – culturele instellingen – kerkgenootschappen …

Continue reading

Werken als vrijwilliger

Als u vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijgt u soms een vergoeding. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast: – U krijgt voor uw inzet een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan krijgt u een vrijwilligersvergoeding. …

Continue reading