Category: Werk en inkomen

Nov 24 2016

Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=607

Nov 24 2016

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert in 2016

In 2016 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 24.437.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=602

Nov 24 2016

Wacht met schenken voor een eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dat gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016  tot € 100.000. Daarnaast komt …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=582

Nov 24 2016

Laatste kans aftrek kinderalimentatieverplichting

Indien u kinderalimentatie moet betalen dan kunt u voor de laatste keer de waarde opvoeren als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting 2016. Deze regeling vervalt per 1 januari 2017.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=540

Jul 01 2016

Het minimumloon is verhoogd per 1 juli 2016

Wat is er veranderd? De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder zijn verhoogd naar: € 1.537,20 per maand; € 354,75 per week; € 70,95 per dag. Brutobedragen per leeftijd Op Rijksoverheid.nl vindt u een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=387