Category: Wetswijzigingen

Nov 24 2016

Bedragen minimumloon 2017

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2017.  

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=609

Nov 24 2016

Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=607

Nov 24 2016

Er komen nieuwe premiekortingen voor werkgevers

Er komen voor werkgevers 2 nieuwe maatregelen: – lage-inkomensvoordeel – loonkostenvoordelen Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarnaast is het lage-inkomensvoordeel bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Lage-inkomensvoordeel Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=604

Nov 24 2016

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert in 2016

In 2016 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 24.437.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=602

Nov 24 2016

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2016 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. U betaalt 6 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 6 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=600

Nov 24 2016

Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: – U bent tussen de 18 en 40 jaar. – U gebruikt het bedrag van de …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=598

Nov 24 2016

Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=595

Nov 24 2016

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 9 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 9 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=593

Nov 24 2016

Wacht met schenken voor een eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dat gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016  tot € 100.000. Daarnaast komt …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=582

Nov 24 2016

Commissarissen niet meer in dienstbetrekking

Indien u momenteel een commissaris in fictieve dienstbetrekking heeft, komt hier per 1 januari 2017 een einde aan. U bent dan ook niet meer verplicht sociale premies en loonheffingen af te dragen.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=580