Wanneer moet een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie aangifte doen?

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Enkele voorbeelden van beperkte belastingplicht zijn:

– sportclubs en organisatoren van sportevenementen
– algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
– culturele instellingen
– kerkgenootschappen

Uw organisatie moet alleen aangifte vennootschapsbelasting doen als:
– u met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft (u drijft een onderneming)
– u een activiteit ontplooit waarmee u concurreert met ondernemers
– Of er in uw geval sprake is van een onderneming, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De criteria zijn verder uitgewerkt in de rechtspraak.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=591