Er komen nieuwe premiekortingen voor werkgevers

Er komen voor werkgevers 2 nieuwe maatregelen:
– lage-inkomensvoordeel
– loonkostenvoordelen

Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarnaast is het lage-inkomensvoordeel bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Lage-inkomensvoordeel
Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. Deze maatregel zou in 2017 moeten ingaan.
Loonkostenvoordelen
De bestaande premiekortingen worden omgevormd tot loonkostenvoordelen, met uitzondering van de lopende premiekorting jongeren. Deze maatregel zou in 2018 moeten ingaan.
De specifieke premiekorting jongeren blijft ongewijzigd, omdat het om een tijdelijke regeling gaat.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=604