Internationale verdragen

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld belastingen, uitlevering en mensenrechten. Per jaar sluit Nederland ongeveer 100 nieuwe verdragen.
Waarom Nederland verdragen sluit
Er zijn verschillende internationale onderwerpen waarbij je als staat vaak andere staten of organisaties nodig hebt. Verdragen helpen daarbij. Verdragen zorgen ervoor dat de aangesloten partijen hun afspraken ook echt nakomen.
Multilaterale en bilaterale verdragen
Een multilateraal verdrag wordt gesloten met meerdere partijen. Dat kunnen andere staten zijn, maar ook internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Een bilateraal verdrag is een verdrag met 1 andere partij.
Onderwerpen van verdragen
Voorbeelden van onderwerpen waarbij verdragen worden afgesloten, zijn:
– Mensenrechten
– Milieu
– Criminaliteitsbestrijding
– Vrij verkeer van personen en goederen
Andere onderwerpen zijn onder meer belastingzaken, luchtvaart en wegvervoer.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=615