Meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent ondernemer.
  • U voldoet aan het urencriterium.
  • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

 

Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U hebt alleen recht op de meewerkaftrek

U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.
Gebruik de Tabel meewerkaftrek om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. Hierbij telt niet mee de behaalde winst:

 

  • bij onteigening
  • bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming
  • bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Tabel meewerkaftrek
Aantal meegewerkte uren  en aftrek

minder dan 525 – geen aftrek
525 – 875 – 1,25% van de winst
875 – 1.225 – 2% van de winst
1.225 – 1.750 – 3% van de winst
1.750 of meer – 4% van de winst

U moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.
Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen. Dat is pas het geval als de beloning minimaal € 5.000 is.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=746