Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

Bekijk het overzicht

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet:

Persoonlijke gegevens
• uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
• uw rekeningnummer
• uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten
• uw jaaropgaven over 2017

En als u die niet hebt: uw salarisstroken
• ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen
• het jaaroverzicht 2017 van uw betaalrekening
• het jaaroverzicht 2017 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
• het jaaroverzicht 2017 van uw beleggingen

Wonen
• de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2016

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
• de jaaropgaaf van uw hypotheek
• bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten
U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
• giften
• zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
• betaalde partneralimentatie
• als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig
• gegevens van leningen en andere schulden
• gegevens van betaalde lijfrentepremies
• een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
• dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:
• de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2017
• de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2017

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=760