Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de hoogste belastingschijf valt? Dan berekenen wij de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst tegen het percentage van de hoogste schijf. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de hoogste schijf valt. Wij tellen dan een bepaald percentage op bij de belasting die u moet betalen.

In 2018 is dit percentage 2,45% en het tarief van de hoogste schijf 51,95%.
In 2017 was het 2% en het tarief van de hoogste schijf 52%.

Hierover leest u meer bij Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=778