Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

onde u het hele jaar buiten Nederland? Maar had u inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan vult u de belastingaangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in. Bekijk of u alle gegevens bij de hand hebt. Dan kunt u meteen aan de slag.

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet:

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • het rekeningnummervan uw betaalrekening (IBAN, bij voorkeur Nederlandse rekening)
 • uw DigiD of – als u geen DigiD hebt – uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • uw telefoonnummer
 • uw adres
 • Inkomsten (wereldwijd, dus zowel in Nederland als buiten Nederland)
 • uw jaaropgaven en als u die niet hebt: uw salarisstroken.
 • ontvangen partneralimentatie

  Bankrekeningen (Nederlandse en niet-Nederlandse)

 • het jaaroverzicht van uw betaalrekening(en)
 • het jaaroverzicht van uw spaarrekening(en) en dat van uw kinderen
 • het jaaroverzicht van uw beleggingsrekeningen

  Wonen

Als u buitenlands belastingplichtig bent:

 • de WOZ-waarde van uw eigen woning met peildatum 1 januari
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige of als u in Nederland verzekerd was, hebt u ook de gegevens van uw eigen woning in uw woonland nodig:

 • de waarde van uw eigen woning op 1 januari
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek voor deze woning

Aftrekposten (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Suriname of op Aruba woonde, of als u in Nederland verzekerd was)
U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen.
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Suriname of op Aruba woonde, of als u in Nederland verzekerd was)

 • gegevens van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Permanent link to this article: https://www.bgstart.nl/nl/?p=787