Временна схема за финансово подпомагане на самонаетите лица в Нидерландия Тijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Възможни са два вида подпомагане:

Максимум 3 месеца допълване на доходите ви до социалния минимум.
Освен това може да се поиска заем за оборотни средства.

Схемата се прилага за самонаетите лица и предприемачи и възлиза на максимум € 1.503 нето на месец. Схемата се основава на съществуващия Bbz (Указ за помощ на самонаетите лица), но ще се прилага и предоставя по-бързо. Тази разпоредба има временно гъвкави условия поради специалната ситуация, в която Нидерландия се оказва: например, помощите за издръжка ще се предоставят безвъзмездно и не трябва да бъдат връщани на по-късен етап. Освен това може да се поиска и заем за оборотни средства.

Засега схемата TOZO ще важи 3 месеца, до 1 юни 2020 г., и ще се изпълнява от общината, където живее предприемачът. Схемата ще започне от 1 март 2020 г. Министерството на социалните грижи и заетостта ще доразвие схемата, наред с други, с Асоциацията на нидерландските общини.

Как ще изглежда схемата?
Можете да поискате финансова подкрепа под формата на допълнително подпомагане с цел плащане на постоянните ви разходи и сметки за издръжка. Схемата ще се прилага от общините. Така че можете да подадете вашата кандидатура към общината в която живеете.

Тази временна схема включва следното:

Тестът относно това дали фирмата ви е платежоспособна и жизненоспособна отпада, което означава, че запитванията могат да бъдат обработвани по-бързо.

Финансовата подкрепа за която ще кандидатсвате ще се предоставя за максимален период от 3 месеца в рамките на 4 седмици. Ще има опция за изплащане на авансови суми.
Нивото на подпомагане на доходите зависи от доходите и ситуацията на вашето домакинство. Тази ускорена процедура важи и за подаване на заявления за заем за оборотен капитал до
€ 10.155. Подробностите следват по-късно.

При отпускане на заем за оборотен капитал ще има възможност за отсрочване на погасяването. Също така ще се прилага по-ниска лихва, отколкото при нормалното запитване на BBZ.

За кого ще важи тази нова схема?
Допълнителната временна финансова подкрепа ще се предоставя на самонаетите лица и предприемачи, които са притиснати от кризата с корона вируса. Кабинетът отправя морален апел към предприемачите да се регистрират само ако наистина има финансови проблеми и затруднения в създалата се ситуация. Ако могат финансово да се издържат през следващите три месеца, то не е желателно да кандидатстват за помощи. Едно от условията за да можете да кандидатствате е, мястото на пребиваването ви да е Нидерландия.

Какви са конкретните условия на които трябва да отговаряте?

• Вие сте самонаето лице, на възраст между 18 и 67 години.
• Вие живеете и пребивавате законно в Нидерландия.
• Вие сте холандец или равнопоставен гражданин.
• Дейността ви се извършва в Нидерландия.
• Вие отговаряте на законовите изисквания за управление на собствен бизнес и сте регистрирани в Търговския регистър на KVK.
• Фирмата ви е стартирала преди 1 януари 2020 г. и вие отговаряте на критериите за часовете, тоест имате отработени на година минимално 1.225 часа в собствената си фирма.
• В момента на запитване на помощите, Вие пребивавате в общината, където правите запитването за допълнителни помощи.

Внимание: Регламентът все още не е в сила!
Схемата все още не е в сила, така че общините все още не са в състояние да вземат решения относно това на кого ще се предостави финансова помощ и на кого не. Те обаче могат да приемат запитванията. Общините, които искат да подпомогнат самонаетите лица, въпреки че точния ред на кандидатстване по новата схема още не е уточнен, могат да направят това, като предоставят аванс. Моля изчакайте още малко с подаването на вашите заявления. Общините имат нужда от време за да се подготвят. За повече информация проверете уебсайта на вашата община, преди да им се обадите.

Как да кандидатствате?
Като за начало ще се използва съществуващата форма за кандидатстване за BBZ. Запитването ще става дигитално с помощта на електронен подпис. От вас се очаква да прикачите като документи извлечението ви от Търговската палата (uittreksel Kamer van Koophandel), копие от вашия документ за самоличност, банкови извлечения. Подгответе си ги предварително! Общините ще се опитат да обработят запитванията дигитално и дистанционно доколкото им е възможно. Не е изключено да искат да проведат разговор с вас по телефона с цел анализиране на ситуацията ви.

Министерството на социалните грижи и заетостта (SZW) вече работи по схемата (AMvB) и очаква да успее да предостави повече подробности до 25 март 2020 г. Самата официална наредба все още не е налице поради процедурите, приложени към нея.

Отговор на често задавани въпроси от фирми свързани с Корона вируса ще намерите тук
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

Ако искате сами да проверите дали отговаряте на условията за получаване на финансово подпомагане по новата схема TOZO, си направете сами тест и проверете:
https://solo155.zaaksysteem.net/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=136&ztc_aanvrager_type=unknown&afronden=1&sessreset=1&authenticatie_methode=twofactor

Ако имате затруднения с плащането на данъците ви, можете да поискате отсрочка. Как става това прочетете тук –
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Какви са последствията от затварянето на детските градини за родителите –
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/tijdelijke-sluiting-kinderopvang-vanwege-coronavirus

Официалната страница на държавата, от която можете да следите последните новини свързани с Корона вируса е тази –
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Важно: Моля направете си извадка от личната банкова сметка с транзакциите ви от 1 януари 2020 до момента и я запомнете като pdf файл. Този документ ще е необходим когато тръгнете да си правите заявлението за временно финансово подпомагане. Утре 25 март 2020 се очаква по-конкретна информация относно начина на подаване на заявленията.
Ще ви информирам допълнително.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=980