Временна мярка за гъвкави работници (TOFA)

(Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten  (TOFA) )

Обсъжда се ново предложение :

Временна мярка за гъвкави работници (TOFA).

TOFA е предназначен за служители с гъвкав /непостоянен договор, които почти нямат доходи и не могат да получат обезщетение поради кризата „Корона вирус”.

Схемата се състои от еднократно плащане за периода март, април и май 2020 г.

За да получите надбавка TOFA, трябва да отговаряте на следните условия:

Навършени 18 години на 1 април 2020 г. и още не сте достигнали възрастта за държавна пенсия./АОV/

Вашата SV заплата за февруари 2020 г. е минимално 400 евро.

Вашата SV заплата за март 2020 г.е минимално 1 евро.

Вашата SV заплата за април 2020 г. е максимално 550 евро.

Вашите SV заплати за април 2020 г. са поне 50% по-ниски от вашите SV заплати за февруари 2020 г.

Вие не получавате никакво обезщетение или друга вноска към доходите си
за април 2020 г.

SV   заплатата (социално осигуряване) – е заплатата, върху която плащате данъци и осигурителни вноски.  За изчисляване размера на помощта, която може да получите е необходимо да се знае Вашето SV (социално осигуряване).

Какъв е размера на надбавката TOFA?

Размерът на надбавката TOFA е 1.650 евро бруто. Това е по
€ 550 бруто на месец за периода март, април и май 2020 г. Помощта се изплаща еднократно.

Кога може да се кандидатства за тази социална помощ

Очаква се да се кандидатствате за надбавката TOFA от 22 юни. Но тази дата все още не е сигурна. Това ще стане ясно едва на 19 юни 2020.

Къде се прави запитването?

При UWV.

Кои данни трябва да изпратите на UWV?

  • Вашите лични данни -име и адрес;
  • БСН номер;
  • дата на раждане;
  • телефонен номер;
  • номер на банкова сметка, по която може да се изплати надбавката;

Трябва също така да посочите, че се нуждаете от помощта, за да покриете разходите си за живот и да не получавате други помощи.

До кога мога да изпратя заявление?

Можете да подадете заявление за временно подпомагане на гъвкавите работници (TOFA) до 3 седмици след отваряне на гишето. UWV се стреми да обработва заявления за TOFA от 22 юни. Това означава, че кандидатурата ви трябва да бъде подадена най-късно до 12 юли.

Кога ще чуя резултата от молбата си?

Според закона, ще получите резултата не по-късно от 8 седмици след кандидатстване. В почти всички случаи обаче UWV ще реагира много по-бързо на запитването ви.

Кога ще получа надбавката?

Временната схема за преодоляване на гъвкави работници (TOFA) ще ви бъде изплатена в рамките на 8 седмици, след като UWV предостави помощта.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1510