Как да докажа трудовия си стаж от България, ако планирам да кандидатствам за обезщетения за безработица в Нидерландия?

Формулярът U1 удостоверява периодите ви на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията ви за безработица.

Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна, където сте работили и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.

Този формуляр съответства на предишния формуляр E301.

  1. Попълва се заявление за U1 по образец

https://www.nssi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl/298-u1

2. Подаването става в два варианта

  • ако имате електронен подпис по електронен път
  • на хартиен носител с лицензиран пощенски оператор

Срока на издаването му е един месец от датата на получаване на заявлението.

По служебен път местната служба при Вас ще провери Вашия статус също за да се убеди, че информацията е вярна.

Този документ ще ви даде право на по-дълъг период от време за получаване на обезщетението за безработица!

За допълнителни въпроси сме насреща да ви помогнем по този въпрос!

Телефон 020-261 8989 или info@bgstart.nl

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1464