Счетоводни Услуги
 
Приспадане на ДДС върху стоки и услуги за лична употреба

Приспадане на ДДС върху стоки и услуги за лична употреба

Ако имате стоки или услуги, които се използват и за лични нужди (от Вас самите или от Вашия персонал), нямате право на данъчен кредит върху употребата им за лични нужди. В тази статия ще разясним възможните сценарии.

Използване от Вас

За лична употреба на стоки и услуги от самите Вас се счита и употребата на тези стоки или услуги от семейството Ви например.

Лична употреба имаме, когато:

  • купувате стоки или услуги, които използвате както за фирмени, така и за лични нужди. Типични примери за такава смесена употреба са лекия автомобил и компютъра. Или пък ако боядисате фирмен имот, който се използва и за лични нужди.
  • вземате стоки от фирмата Ви за лични нужди. Например, ако си купите нов автомобил или нов компютър за фирмата, а стария автомобил или компютър ги използвате само за лични нужди.

Използване от персонала

Ако персоналът Ви използва фирмени стоки или услуги за лични нужди, за които сте приспаднали ДДС, в повечето случаи върху тези покупки можете да приспаднете само част от размера на ДДС. Повече информация в тази връзка ще намерите тук.

Източник: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/privegebruik/