От обезщетения за нетрудоспособност към собствена фирма

Ако получавате обезщетения за нетрудоспособност, Вие имате право на помощ за започване на собствена фирма. Тази помощ се предоставя под формата на кредит за стартиращ бизнес, кредит за подготовка, надбавка към доходите или обезщетение за закупуване на помощни средства като например помощ при четене или преводач на жестомимичен език.

Какви са условията?

  • Получавате помощи или обезщетения
  • Вписани сте в Института за социално осигуряване на трудещите се
  • Ограничението Ви ще продължи повече от една година
  • Имате нужда от тези помощни средства, за да работите.
  • Имате нужда от тези помощни средства поради Вашето увреждане.
  • Институтът за социално осигуряване на трудещите се е на мнение, че отварянето на фирма е реална опция за Вас.

Източник: https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijf-starten-wao/

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=2126