Данъчна отстъпка за самонаети лица (zelfstandigenaftrek)

За да се възползвате от това данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:

• Вие ръководите фирмата си сам или с други лица.
• На 1 януари все още не сте навършили 65 години.

Вие отговаряте на нормата за отработените часове, ако на година ви се събират минимално 1.225 часа или това е около над 25 часа на седмица. В това число влизат както директните, така и недириктните часове.

Ако отговаряте на тези изисквания и можете да го докажите, то необлагаемата сума е в размер на € 7.280 на година, но никога не може да надвиши размера на печалбата ви, освен ако нямате право и на допълнителната отстъпка за новостартирали фирми.

Освен това има и още едно данъчно облекчение за малкия и среден бизнес, в размер на 14% върху чистата печалба, така нареченото MKB-winstvrijstelling. То е специално за предприемачите от малкия и среден бизнес.

За новостартирали фирми има и допълнителна отстъпка в размер на € 2.123 на година. Условие да ги получите е през изминалите 5 години да не сте били предприемач и 2 години подред вече да сте приложили предните отстъпки за самонаети лица. Отстъпката не може да надвишава сумата на печалбата ви. Правото на ползване на тези отстъпки е 9 години.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=355