Имате ли проблем с плащането на вашите данъци? Поискайте отсрочка до 4 месеца по телефона.

Вие сте предприемач и временно имате финансови затруднения. Ако задължинията ви към данъчната служба не надвишават € 20.000, то вие можете без проблеми да си поискате максимално четири месеца отсрочка за плащането им. Достатъчно е да се обадите по телефона.

Ще ви бъде дадена отсрочка, при условие, че отговаряте на следните условия:

  • Общата сума на задълженията ви не надхвърля € 20.000. В тази сума не влизат данъчните ви задължения, относно които водите спор, относно които сте подали жалба или за които вече сте поискали отсрочка за плащането им.
  • Нямате съдебна заповед за плащане и нямате неплатени глоби към момента.
  • Не сте искали и получавали преди това отсрочка за плащането на същите данъчни задължения.
  • Не става въпрос за авансово плащане на данъци за настоящата година, които да бъдат платени на разсрочено плащане.

Естествено, ако имате нужда от нашата помощ, то ние с удоволствие бихме ви помогнали при подаването на запитването за искане на отсрочка.

Ако имате въпроси относно тази тема, моля  свържете се с нас
За повече информация, моля разгледайте  страницата на данъчната служба

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=115