Накратко за паричното обезщетение за безработица

Какво трябва да знаете, ако станете безработен/на и искате да  подадете  заявление за парично обезщетение за безработица (“WW-uitkering“)? На какви условия трябва да отговаряте? Какви са Вашите права и задължения през времето, когато получавате обезщетение за безработица?

Подбрали сме за Вас най-важната информация по този въпрос.

Кaквo трябва да знаете за паричното обезщетение за безработица?

 • Паричното обезщетение е временен доход при безработица.
 • Заявлението за парично обезщетение за безработица се подава онлайн на сайта werk.nІ.

За да подадете заявлението онлайн, Ви е необходима дигитална идентичност (DigiD).

 • Ако нямате дигитална идентичност (DigiD), можете да изпратите заявлението и по пощата. За целта трябва лично да се регистрирате в един от офисите на UWV (Институт за социално осигуряване на трудещите се) като лице, търсещо работа.
 • Решението за отпускане на парично обезщетение за безработица се взема от UWV.
 • Продължителността на срока на изплащане на паричното обезщетението за безработица зависи от броя години на упражняване на труд.
 • Размерът на паричното обезщетение за безработица зависи от трудовото Ви възнаграждението в годината преди да станете безработен/а.

За времето, когато получавате парично обезщетение за безработица, Вие имате някои права и задължения.

Най-важните условия за отпускане на парично обезщетение за безработица

Парично обезщетение за безработица може да Ви бъде отпуснато само, ако сте останал/а безработен/а не по своя вина. Освен това, през последните 36 седмици Вие трябва да сте работил/а най-малко 26 седмици, както и веднага да сте на разположение за нова работа

Вашите най -важни права и задължения когато получавате парично обезщетение за безработица:

 • Полагате усилия да си намерите възможно най-скоро работа, като кандидатствате активно и приемате подходяща работа.
 • На всеки 4 седмици съобщавате эа най- малко 4 кандидатствания.
 • Всеки месец попълвате справка за доход (“Inkomstenopgave“).
 • Предоставяте вярна информация за себе си и за Вашата ситуация.
 • Евентуални промени се съобщават в рамките на една седмица изпълнявате задачи в работната папка ( ‘Werkmap“).
 • Идвате на консултации в UWV. Когато имате час за консултация в UWV, можете да доведете някого със себе си. Имате право на ваканционни надбавки. Ако отидете на почивка, трябва да ни уведомите.

Внимание: Ако не спазвате задълженията си, размерът на Вашето парично обезщетение временно ще бъде намален или няма да получите такова и/или ще Ви бъде наложена глоба.

Относно справката за доход

В края на всеки месец в папката „Mijn UWV”ще намерите  формуляр “Inkomstenopgave“.

С него Вие ни уведомявате дали сте имал/а някакви доходи. Дори и да не сте имал/а доходи, Вие трябва да ни уведомите за това. Паричното обезщетение ще Ви бъде изплатено в срок от 10 календарни дни от получаването на справката.

Търсене на работа

На сайта werk.nl можете да търсите обяви за работа и да публикувате Вашата автобиография (CV). Там ще намерите съвети, както и онлайн курсове, които могат да Ви помогнат при намирането на работа.

Заслужава си да се започне работа от позицията на получаващ/а парично обезщетение за безработица. Ако започнете работа като заето лице срещу трудово възнаграждение, което е по-ниско от месечното Ви парично обезщетение за безработица, доходите Ви ще бъдат допълнени с частично обезщетение за безработица. В такъв случай финансовото Ви положение в повечето случаи се подобрява.

Когато получавате парично обезщетение за безработица, Вие имате право да си търсите работа и в чужбина. Това е възможно само при определени условия и с разрешение на UWV. Повече информация по този въпрос можете да намерите в папка Internationaal на сайта uwv.nl.

По-подробна информация за паричното обезщетение за безработица можете да намерите при Werkloos WW-uitkering) на сайта https://www.uwv.nl/particulieren/. Ако имате въпроси можете да се свържете с UWV Telefoon Werknemers (телефон за работещи) на телефон 088 – 898 92 94 както и с нас на тел. 020-261 8989 или info@bgstart.nl

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1394